היבטים משפטיים בפסיכוגריאטריה

Translated title of the contribution: Legal dimensions of psychogeriatrics

Israel Doron, ירמיהו הייניק

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

החוק, בלשונו הפורמלית, על פי רוב אינו מתייחס לזקנים בצורה שונה מכלל אוכלוסיית
הבגירים. כך לדוגמה, חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכ"ב-1962 אינו קובע
"גיל" כעילה ייחודית למינוי אפוטרופוס; חוקי החוזים הכלליים )כדוגמת חוק החוזים ]חלק
כללי[ התשל"ג-1973 )אינם מגדירים "תקרה" גילאית לתוקפו של הסכם או מחויבות חוזית
ולבסוף, גם החקיקה הרפואית – החל מחוק זכויות החולה התשנ"ו-1996 וכלה בחוק ביטוח
בריאות ממלכתי התשנ"ד-1994 – אינה מגדירה זכות לטיפול רפואי שונה לאדם רק בגלל
גילו המופלג.
Translated title of the contribution Legal dimensions of psychogeriatrics
Original languageHebrew
Title of host publicationפסיכוגריאטריה : פרקים נבחרים
Editors ירמיהו הייניק
Place of Publicationירושלים
Publisherג'וינט ישראל - אשל
Chapter20
Pages530-555
Number of pages26
StatePublished - 2015

Cite this