היבטים מעשיים במתן ייעוץ משפטי לזקנים ולבני משפחותיהם

Translated title of the contribution: Practical perspectives in providing legal advice for older persons and their families

מיטל סגל-רייך, Israel Doron

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

הערכה פסיכולוגית מהווה את ליבה של העבודה הטיפולית, שכן היא מאפשרת למבצע
ההערכה להבין לעומק את הסיבות בעטיין פנה או הופנה האדם לטיפול ובכך לקבל קנה
מידה ראשוני לאופן שבו ניתן לסייע לו בבעייתו. מטרתה של ההערכה באוכלוסייה זקנה
היא, בראש ובראשונה, להוות מיפוי ראשוני שנועד להכווין ולמקם את הקשיים בגינם פנה
או הופנה האדם לטיפול )דיכאון, ירידה קוגניטיבית, בעיות בין-אישיות, בעיות סוציאליות
וכדומה(, ובהמשך לסייע לו בהכוונה לייעוץ או לעזרה שהוא זקוק להם. בליזר )2004, Blazer )
טוען, כי בעידן שבו מתרבות הבדיקות המבוססות על טכנולוגיה ומעבדות קיימת פגיעה
בכישוריהם של הקלינאים העוסקים באמנות של הערכה פסיכולוגית של אוכלוסייה זקנה.
פרק זה מציג עקרונות בסיסיים בהערכה פסיכולוגית של אנשים זקנים. הערכה
פסיכולוגית של אדם זקן שלמה רק כאשר היא נעשית בשילוב עם הערכה גופנית, תפקודית,
קוגניטיבית וסביבתית. לא פעם, דווקא בגיל זיקנה, קיימת הפחתה בהערכת חשיבותה של
ההערכה הפסיכולוגית של אוכלוסייה זקנה. זאת, מכמה סיבות עיקריות: ראשית אל מול
המצב הגופני, התפקודי, החושי והקוגניטיבי, שבהם מתרחשים שינויים קריטיים בזיקנה,
ההערכה הפסיכולוגית נתפסת ככזו, שאין בה שינויים מהותיים ולכן קיימת נטייה להזניחה.
שנית, קיימת הנחה עממית, סטריאוטיפית, המקשרת בין ירידה קוגניטיבית לעולם פנימי.
לפי הנחה זו, אנשים זקנים הם בהכרח עם ירידה קוגניטיבית ולכן אין להם עולם נפשי
עשיר ודינמי הראוי שיעריכו אותו. שלישית, תפיסות סטריאוטיפיות )גילניות( של הזיקנה
מביאות למחשבה כאילו כל הזקנים דומים ואין להם למעשה אישיות ייחודית ושונה.
בפרק זה אסקור רעיונות בסיסיים בהערכה פסיכולוגית של אוכלוסייה זקנה ואציג
סוגיות ונושאים רלוונטיים להערכתם הפסיכולוגית של אנשים זקנים, במטרה לאפשר פתח
לעולם הנפש של הזקנים.
Translated title of the contributionPractical perspectives in providing legal advice for older persons and their families
Original languageHebrew
Title of host publicationגרונטולוגיה מעשית : מבט רב-מקצועי לעבודה עם אנשים זקנים
Editors דנה פרילוצקי, מירי כהן
Place of Publicationירושלים
Publisherג'וינט ישראל
Chapter3
Pages65-92
Number of pages28
Volume1
ISBN (Print)9789657073643
StatePublished - 2015

Cite this