היארעות סרטן והתמותה מסרטן בישראל, 1990-2012

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

רקע: בעולם מאובחנים מדי שנה כ-14 מיליון מקרי סרטן חדשים, וכ-8.2 מיליון בני אדם נפטרים מסרטן מדי שנה. בשל הנטל הכבד של המחלה - הן על החולה, הן על החברה הן על הכלכלה - חשוב לתעד ברמה הלאומית באופן מסודר ושיטתי את התחלואה בסרטן, כולל מעקב אחרי מגמות ההיארעות, התמותה וההישרדות, כדי לאפשר קבלת החלטות מושכלת, הערכת התערבויות כגון השקת תוכניות לגילוי מוקדם ומחקר. מטרת עבודה זו היא לבחון את שיעורי היארעות הסרטן ואת שיעורי התמותה מהמחלה בישראל בשנת 2012, ולתאר את המגמות העתיות בהיארעות ובתמותה ב-2012-1990. שיטות: חושבו שיעורי היארעות ושיעורי תמותה מסרטן תוך הסתמכות על נתוני הרישום הלאומי לסרטן והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. כן מוצגות המגמות בהיארעות ובתמותה לשנים 2012-1990. תוצאות: בישראל אובחנו בשנת 2012 כ-25,500 חולים עם סרטן חודרני, מספר הדומה למדווח בשנים קודמות. בגברים הייתה האבחנה השכיחה ביותר סרטן הערמונית (יהודים) וסרטן הריאה (ערבים). בנשים היה סרטן השד השכיח ביותר (יהודיות וערביות). שיעורי ההיארעות של סרטן חודרני בישראל היו בשנים האחרונות במגמת ירידה בגברים משתי קבוצות האוכלוסייה העיקריות - יהודים (מ-2008) וערבים (מ-2010). בנשים המגמה יציבה. בשנת 2012 נפטרו בישראל כ-10,500 אנשים מסרטן חודרני, מספר הדומה למדווח בשנים קודמות. בגברים הייתה סיבת המוות השכיחה סרטן הריאה (יהודים וערבים) ובנשים - סרטן השד (יהודיות וערביות). שיעורי התמותה מסרטן ביהודים (גברים ונשים) בישראל נמצאת במגמת ירידה מאז סוף שנות התשעים. בערבים (גברים ונשים) ניכרת מגמה דומה החל מ-2008. בהשוואה בינלאומית נמצאת ישראל בין 20 המדינות המובילות בעולם בשיעורי ההיארעות ובשיעורי התמותה מהמחלה, אולם מיקומה נמוך יחסית. גם בהשוואת התמותה מסרטן בשנת 2011 בישראל לעומת שאר מדינות ה-OECD - ממוקמת ישראל מתחת לממוצע. מסקנות: היארעות סרטן והתמותה מהמחלה בישראל דומות מאוד לתמונה ברוב מדינות העולם המתועשות. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Journalעדכונים באונקולוגיה
StatePublished - 2016

IHP Publications

  • ihp
  • Cancer
  • Epidemiology
  • Mortality
  • Palestinian Arabs -- Health and hygiene -- Israel

Cite this