החולה החכם

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

שלושה מסרים נלמדים: השינויים בטכנולוגיה מעצבים את הקשר בין הרופא לחולה ומשנים אותו לבלי הכר; מעמדו של הרופא כמקור הידע והסמכות להחלטה משתנה בעידן זמינות המידע, שבו החולה נעשה שותף פעיל בקבלת ההחלטות; קלות הגישה למאגרי מידע ויכולת עצמאית לאבחן מצבים רפואיים מחייבות רגולציה חדשה עבור מאגרי מידע אלה (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationמפגשים בעולם הבריאות (קובץ בעריכת: סיגל שפרן-תקוה, יהושע שמר, יוסי וייס)
Place of Publicationירושלים
Publisherאקדמון
Pages32-37
Number of pages6
ISBN (Print)9789653501959
StatePublished - 2019

IHP Publications

  • ihp
  • Databases
  • Delegated legislation
  • Informed consent (Medical law)
  • Medical informatics
  • Physician and patient

Cite this