החוב של משקי הבית בישראל: [מתוך המדור: מגמות מאקרו-כלכליות]

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

הפרק בוחן את החוב של משקי הבית בישראל. הפרק מראה כי אף שהחוב של משקי הבית כאחוז מהתמ"ג נמוך יחסית בישראל בהשוואה למדינות מפותחות אחרות, בעשור האחרון היחס מתאפיין במגמת עלייה כתוצאה משיעורי הריבית הנמוכים, מהעלייה במחירי הדיור, מהעלייה בצריכה הפרטית ומהצמיחה בהיצע האשראי בעקבות כניסתם של מוסדות פיננסיים חדשים לשוק האשראי. כתוצאה מכך יש בסיס לחשש בנוגע ליציבות הפיננסית של משקי הבית בעשירון התחתון הנמצאים בחוב. המחקר גם בוחן את המצב בכל מגזר ומראה ששיעור החוב החציוני הגבוה ביותר ביחס להכנסות השנתיות הוא בקרב החרדים, ושבקרב האוכלוסייה הערבית רוב ההלוואות הן למטרות צריכה ולמטרות שאינן קשורות לדיור, כנראה כתוצאה מהקושי להשיג משכנתאות. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)45-58
Number of pages14
Journalדוח מצב המדינה
StatePublished - 2019

IHP Publications

 • ihp
 • אשראי
 • Credit
 • חובות (כספיים)
 • Debt
 • כלכלת בית
 • Home economics
 • גיל
 • Age
 • ערבים בישראל -- כלכלה
 • Palestinian Arabs -- Israel -- Economic conditions
 • חרדים
 • Ultra-Orthodox Jews
 • הלוואות
 • Loans
 • ישראל -- כלכלה
 • Israel -- Economic conditions

Cite this