הזיקה בין פירושיהם של ראב"ע ורשב"ם: סוגיית מרכיבי הקטורת

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

ר' אברהם אבן עזרא (ראב"ע) ור' שמואל בן מאיר (רשב"ם) - שניהם פרשני המקרא על דרך הפשט שפעלו במאה השתים-עשרה. מוצאו של ראב"ע באנדלוסיה שהושפעה מהתרבות הערבית וספרותה, אך את פירושיו כתב בעברית באירופה הנוצרית - תחילה באיטליה אח"כ בצרפת ובאנגליה. רשב"ם חי כפי הנראה בצרפת. מוסכם על החוקרים כי בפירוש התורה שכתב ראב"ע באיטליה, הפירוש הקצר, אשר מקובל לתארכו בין 1142-1145, לא ניכרת השפעה של פירוש הרשב"ם אולם בפירושים לתורה שכתב בצרפת ניתן למצוא השפעה כזו. נראה כי מוסכם על החוקרים כי בפירוש הארוך לספר שמות התייחס ראב"ע לביאורים משל הרשב"ם, אך המחלוקת נטושה בשאלת טיב המידע שהיה בידי ראב"ע על אודות הפירוש של הרשב"ם לתורה. המאמר מנסה לבחון לעומק את אחת מבין הדוגמאות באשר להתייחסות של ראב"ע בפירושו הארוך לספר שמות לפירוש הרשב"ם לתורה ולהראות כי ראב"ע עיין ביסודיות בפירושו של הרשב"ם והכיר היטב את טיב ביאוריו. הדוגמה שתבחן היא ביאוריו של ראב"ע לשמ' כה 6, בפירוש הקצר ובפירוש הארוך, העוסקים בשאלת מרכיבי הקטורת. על מנת לעמוד על שיטתו במלואה, לנסות ולהבין את יחסו לפירוש רשב"ם לאשורו, ולברר את טיב המידע שהיה בידיו, ידון מחבר המאמר בעמדתו של ראב"ע בסוגיה זו בשלמותה. הדיון יתמקד אומנם בדוגמא אחת אולם דומה כי כוחה של דוגמא זו יפה הן בשל היקף הדיון והן בשל אופי המסקנות. Refereed/Peer-reviewed
Original languageHebrew
Pages (from-to)61-80
Number of pages20
Journalתרביץ: רבעון למדעי היהדות
Volume78
Issue number1
StatePublished - 2008

IHP Publications

  • ihp
  • Bible -- Criticism, interpretation, etc
  • Bible -- Exodus
  • Incense -- Religious aspects -- Judaism
  • Samuel ben Meir -- active 11th century-12th century

Cite this