הזדקנות מוצלחת, רמת התפקוד ותדירות הפעילות הגופנית בקרב ספורטאי עילית לשעבר לעומת האוכלוסייה הכללית: [מאמר מחקרי]

רחל היימר, אלי כרמלי

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

תקציר: מחקרים רבים עוסקים ביתרונות בביצוע פעילות גופנית מתונה כאורח חיים בכלל ובזקנה בפרט. מחקר זה בוחן את זקנתם של ספורטאי עילית אשר מאפייניהם שונים מאלה של האוכלוסייה הכללית. מטרת המחקר: המחקר נועד לקבוע אם קיימים הבדלים בין ספורטאי עילית לשעבר לאוכלוסייה הכללית ברמת התפקוד, התדירות של ביצוע הפעילות הגופנית ואיכות ההזדקנות. שיטה: נדגמו 30 נבדקים בני 65 ומעלה אשר הסקו בעברם בספורט תחרותי בענק השחיה או האתליטיקה ו-30 נבדקים אשר לא עסקו בספורט תחרותי בעברם, ומהווים את קבוצת הביקורת המייצגת את האוכלוסיה הכללית. הנבדקים ענו בריאיון טלפוני על שאלון נתונים אישיים, סוציו-דמוגרפיים, פעילות ספורט בעבר והרגלי חיים, וגם על שאלונים העוסקים בבריאות, באיכות חיים, בתפוקד, בפעילות גופנית ובהזדקנות מוצלחת. הנתונים נותחו במבחנים סטטיסטיים חד-משתנים וכן במבחן χ בריבוע עבור משתנים קטגוריים, במבחן t או בניתוח שונות חד-כיווני עבור משתנים שמתפלגים נורמלית ובמבחן וילקוקסון או קרוסקל ואליס עבור משתנים רציפים שהם משתני סדר או לא מתפלגית נורמלית. מתאם בין משתנים רציפים חושב על ידי מתאם על שם וילסון. תוצאות: נמצא כי בקרב הספורטאים לשעבר מעל גיל 75 ההזדקנות מוצלחת יותר לעומת זו שבקרב קובצת הביקורת וכן בקרב הספורטאים אשר במהלך הקריירה הספורטיבית התאמנו מעל 12 שעות שבועיות לעומת קבוצת הביקורת. נוסף על אלה נמצא שהספורטאים לשעבר מרגישים צעירים בהרבה מכפי גילם וכן מבצעים פעילות גופנית בתדירות ובעצימות גבוהות. נמצא כי בקרב הספורטאים אשר מבצעים פעילות גופנית באופן קבוע ורציף הגיל הנתפס בעיני הנבדק הוא צעיר יותר ורמת התפקוד שעליה הם מדווחים טובה יותר. מסקנות: ספורטאי עילית בעברם מבצעים פעילות גופנית בתדירות ובעצימות גבוהות יותר בגיל הזקנה, נהנים מהזדקנות מוצלחת בגיל 75 ומעלה, ומרגישים צעירים יותר לעומת האוכלוסייה הכללית. לעיסוק בפעילות גופנית קבועה ורציפה נמצא יתרון בתפקוד ובתפיסה הסובייקטיבית של הגיל. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)14-25
Number of pages12
Journalכתב-עת לפיזיותרפיה
Volume21
Issue number2
StatePublished - 2019

IHP Publications

  • ihp
  • Aging -- Physiological aspects
  • Athletes
  • Exercise
  • Older people
  • Performance
  • Quality of life -- Aging
  • Sports

Cite this