הזדקנות ושימוש בשירותי בריאות

סיגל נעים, אריאלה לבנשטיין, יהונתן למברגר, מרים הירשפלד

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

הרקע: שיעור הזקנים היהודים המוגבלים בארץ עומד על %16 לעומת %31 בקרב הזקנים הערבים. מוגבלות מובילה לאבדן עצמאות, לעלייה בצריכת שירותי הבריאות ולעלויות גבוהות יותר של טיפולים רפואיים. בקרב קבוצות מיעוט באוכלוסייה יש ניצול קטן יותר של שירותי בריאות היות ולעתים קרובות, הבדלים תרבותיים אינם נלקחים בחשבון. היעדר רגישות לצורכי המיעוט האמור לצרוך את השירות, עשוי לגרום לפער בין הלקוחות הפוטנציאליים לבין השירות המוצע. השיטה: המחקר בחן אם קיימים הבדלים בשימוש בשירותי הבריאות - מרפאות בקהילה ובתי חולים - בין שתי קבוצות זקנים מוגבלים - יהודים וערבים - שחוק סיעוד לא חל עליהם, תוך התבססות על המודל ההתנהגותי של אנדרסן לצריכת שירותי בריאות. במהלך המחקר רואיינו 600 משתתפים תושבי חיפה וצפון הארץ - 150 זקנים יהודים ו-150 זקנים ערבים מוגבלים בתפקוד ובני משפחותיהם המטפלים בהם. שאלון המחקר כלל משתנים הקשורים למודל המחקר ושאלון (1998) WHOQOL-BREF לבחינת איכות החיים. ממצאים: נמצא קשר חיובי בין משתני הרקע של המטופלים: מצבם הסוציו-כלכלי ורמת הידע שלהם לבין מידת השימוש בשירותים. ככל שמצבו הסוציו-כלכלי של המטופל טוב יותר ורמת הידע שלו גבוהה יותר, כך עולה רמת השימוש בשירותים. במקביל, נמצא הבדל ברמת השימוש בשירותי בריאות, בעיקר במרפאות הקהילה, בין מטופלים יהודים לערבים. מסקנות: ייתכן שממצאי המחקר בהקשר להבדלים הקיימים ברמת השימוש בשירותי הבריאות קשורים לידע רב יותר בנוגע לטכנולוגיה ולשימוש בשירותי בריאות מקוונים של האוכלוסייה היהודית לעומת האוכלוסייה הערבית. כלומר, אי השוויון בצריכת שירותי בריאות לא נובע אך ורק מהנגישות אליהם, אלא מהתאמת השירותים לתרבות ולחברה שבה הם ניתנים וליכולת להשתמש בטכנולוגיה. לכן, על מערכת הבריאות להיות רגישה יותר להשפעות התרבותיות ולהתאים עצמה לצורכי קבוצות אתניות שונות בחברה. בנוסף לכך, עליה לסייע לאוכלוסיות נזקקות ולהדריכן כיצד להשתמש באופן טוב יותר בשירותי בריאות מקוונים שונים. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)47-75
Number of pages29
Journalגרונטולוגיה וגריאטריה: כתב-עת בנושאי הזיקנה
Volumeמ"ד
Issue number2
StatePublished - 2017
Externally publishedYes

IHP Publications

  • ihp
  • Consumers
  • Digital divide
  • Health services accessibility
  • Jewish-Arab relations
  • Older people -- Health and hygiene

Cite this