הוד הים: יציבות ושינוי במערכות הימיות של ישראל

Noga Stambler (Editor), TAMAR LOTAN (Editor), BEVERLY NIKOL GOODMAN TCHERNOV (Editor), ILANA BERMAN FRANK

Research output: Book/ReportBookpeer-review

Abstract

"הספר הזה נכתב בידי חוקרים ישראלים לציון עשור להקמת העמותה הישראלית למדעי הימים. הספר בא להציג תמונה מדעית-מחקרית עדכנית בנושאים הקשורים למערכות הימיות של ישראל. פרקי הספר מאירים זוויות גיאולוגיות, פיזיקליות, אוקיאנוגראפיות, אקולוגיות וביולוגיות. הספר כולל נושאים כגון: זרמים ים, מפלס מי הים, מעגלים ביוגיאוכימיים, הידרולוגיה, כימיה של המים והביוטה הטבעית ברמות השונות". -- מהמעטפת האחורית.
Original languageHebrew
Place of Publicationישראל
Publisherהעמותה הישראלית למדעי הימים
Number of pages584
StatePublished - 2014

Bibliographical note

כולל ביבליוגרפיות.

כולל ביבליוגרפיה.

Keywords

  • Oceanography -- Research -- Israel
  • אוקינוגרפיה -- מחקר -- ישראל
  • Marine biology -- Israel
  • ביולוגיה ימית -- ישראל
  • Marine ecology -- Israel
  • אקולוגיה ימית -- ישראל

Cite this