ההלכה ומגילות קומראן: [מאמר ביקורת]

יונתן בן-דב

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר מציג בהרחבה את ספרם של כנה ורמן ואהרון שמש "לגלות נסתרות: פרשנות והלכה במגילות קומראן", מסכם מבחר מטענותיהם, ומעיר על נושאים אחדים העולים מן הספר. ורמן ושמש סוקרים בספרם את הצורות הספרותיות של העיסוק בהלכה במגילות ומנתחים את מקורות הסמכות לפסיקת ההלכה, מתוך התורה או ממקורות חיצוניים לה. דגש מיוחד ניתן בספר לאופן שבו נתלתה ההלכה הקומראנית בפסוקי המקרא. חציו השני של הספר מציע מעין משנת קומראן ובו דיון שיטתי בהלכות הכתתיות לפי העניין: אישות ומשפחה, תרומות ומעשרות, הלכות העדה וחבריה ולבסוף הלכות מועדים, נושא הזוכה למונוגרפיה רחבה מאת ורמן. הדיון כולו נערך בהשוואה מפורטת למקורות תנאיים ונסמך על החידושים האחרונים בחקר המשנה ומדרשי ההלכה. מאמר הביקורת מתמקד בעיקר בהלכות המועדים במגילות, וכן הוא מציע הרהורים ביקורתיים על כמה נושאים: אידיאולוגיה והלכה, הסטטוס המשפטי של הלכות העדה וחבריה ויחסם של בעלי ההלכה למנהגים עממיים שנקלטו בה. המאמר נחתם בהערה מתודולוגית על ההשוואה בין הלכת המגילות להלכת חז"ל ועל משמעות הפער בין 200 השנים ויותר המפריד ביניהן.
Original languageHebrew
Pages (from-to)163-178
Number of pages16
Journalקתדרה: לתולדות ארץ-ישראל וישובה
Volume154
StatePublished - 2014

IHP Publications

  • ihp
  • Dead Sea scrolls
  • Jewish law -- History
  • Qumran community

Cite this