'ההגירה הנעלמה': יחסה של ההיסטוריוגרפיה הישראלית להגירה ממזרח אירופה, 1881-1914

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

ההגירה היהודית הגדולה ממזרח אירופה (1881-1914) הייתה אחד האירועים המכוננים בחיי העם היהודי בעת החדשה. במהלך תקופה זו היגרו כשניים וחצי מליון יהודים אל הארצות שמעבר לים. ההגירה שינתה ללא היכר את פני החברה היהודית ברוב תפוצותיה מבחינה דמוגרפית, כלכלית, חברתית ותרבותית. ההיסטוריונים של ההגירה היהודית בכלל ושל ההגירה לארצות הברית בפרט הכירו בחשיבות ההיסטורית של הנדידיה הגדולה מערבה, מחקרים רבים נכתבו על הגירה זו ועל קליטתם המוצלחת של היהודים בחברה הסובבת. ניתן לומר שהשנים 1881-1914 היו שנים מכוננות בהיסטוריה היהודית-האמריקנית ובמהלכן עוצבה והתגבשה יהדות אמריקה. והנה ההיסטוריוגרפיה הישראלית התעלמה כמעט לחלוטין מתקופת ההגירה הגדולה ולא דנה בהשפעתה על העם היהודי. המאמר מבקש לבחון כיצד נבנה הסיפר הציוני שראה בהגירה היהודית לארץ-ישראל בשנים 1881-1914 מקרה יוצא דופן בתולדות ההגירה היהודית. כיצד הציגו חלוצי המחקר הסוציולוגי והדמוגרפי את הנכנסים לארץ ישראל בתקופת העליות הראשונות ומדוע הפקיעו את ההגירה לארץ-ישראל מן ההקשר ההיסטורי הרחב יותר של התקופה והתמקדו בגבולותיה הצרים והמוגבלים של ההוויה הציונית בארץ ישראל. כמו כן מנסה המחבר לבחון את התייחסותם של ההיסטוריונים בראשית שנותיה של המדינה לארצות הברית בתקופת ההגירה הגדולה. האם המחקר ההיסטורי המשיך במגמה שנקבעה במדעי החברה בתקופת הישוב או שמא נקודת המבט ההיסטורית הצליחה להביא לפרשנות שונה מזו של הסוציולוגים והדמוגרפים? המאמר דן בתקופת המנדט ובשנים הראשונות להקמת המדינה, שבמהלכן הונחה התשתית המדעית לחקר ההגירה היהודית בכלל והעליות לארץ-ישראל בפרט וממנה צמחה והתפתחה ההיסטוריוגרפיה הישראלית.
Original languageHebrew
Pages (from-to)267-285
Number of pages19
Journalציון: רבעון לחקר תולדות ישראל
Volume74
StatePublished - 2009

IHP Publications

  • ihp
  • Dinur, Ben Zion -- 1884-1973
  • Historiography
  • Immigrant absorption -- Israel
  • Jews -- United States
  • Jews, East European -- Israel
  • United States -- Emigration and immigration
  • Zionism

Cite this