ההגירה היהודית לארץ ישראל ולארצות הברית בראשית המאה העשרים: ניתוח חברתי-דמוגרפי

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

במאמר בוחן המחבר את ההגירה ממזרח אירופה לארץ ישראל בראשית המאה העשרים בהשוואה להגירה היהודית לארצות הברית באותן השנים. באמצעות מקורות ראשוניים שנמצאו בתיקי לשכות מודיעין שפעלו בארצות המוצא והיעד של ההגירה היהודית, הוא דן בשתי סוגיות: הראשונה, דרך קבלת ההחלטה להגר ומרכזיותו של המידע בתהליך ההגירה; השנייה, פועל יוצא של הראשונה, פרופיל המהגרים שהגיעו לארץ ישראל ולארה"ב בראשית המאה העשרים וההרכב החברתי-דמוגרפי שלהם. ההשוואה מלמדת ששיקולי ההגירה של היהודי המזרח אירופי שהתלבט אם להגר לארץ ישראל היו דומים מאוד להתלבטויות של זה אשר ביקש להגר לארה"ב. בפרופיל החברתי-דמוגרפי של שתי אוכלוסיות המהגרים נמצאו קווי דמיון ושוני. דמיון בין שתי האוכלוסיות נמצא בהתפלגות לפי מין; בשיעור זהה של הילדים שנכנסו לכל אחת משתי ארצות היעד; ובנטייה דומה של שתי אוכלוסיות המהגרים להתיישב במרכזים עירוניים. לעומת זאת, נמצאו הבדלים משמעותיים בין האזורים שמהם יצאו המהגרים לארץ ישראל לעומת אלו שמהם יצאו לארה"ב. שיעור גבוה יותר הגיע לארץ ישראל מהאזורים מוכי הפוגרומים בתחום המושב שהיו קרובים לנמל היציאה לארץ ישראל, ואילו לארה"ב הגיע שיעור גבוה יותר מהאזורים בצפון-מערב תחום המושב. כמו כן, היה שוני בהתפלגות הגיל ובהתפלגות המקצועית של המהגרים שהגיעו לארץ ישראל ולארה"ב. אמנם לשתי המדינות הגיע אחוז גבוה יחסית של בעלי מלאכה וסוחרים זעירים, אך ההגירה לארץ ישראל אופיינה בשיעורים גבוהים יותר הן של מהגרים בלא משלח יד והן של בעלי מקצועות חופשיים, שהשכלתם, אפשר להניח, הייתה גבוהה יחסית. אשר לגיל, בניגוד לאמונה הרווחת שלישראל הגיעו בעיקר צעירים, הנתונים מלמדים שדווקא לארץ ישראל, ולא לארה"ב, היגרו רבים שגילם היה למעלה מ-45 או 50. (מתוך המאמר) Refereed/Peer-reviewed
Original languageHebrew
Pages (from-to)459-485
Number of pages27
Journalמגמות: רבעון למדעי ההתנהגות
Volume48
Issue number3-4
StatePublished - 2012

IHP Publications

  • ihp
  • Decision making
  • Eretz Israel -- Aliyah
  • Information science
  • Jews -- History -- 20th century
  • Jews -- Migrations
  • Jews -- Population
  • United States -- Emigration and immigration

Cite this