הדמוקרטיה הקלסית: התהוותה, תפקודה, עקרונותיה ותלאותיה באתונה

Translated title of the contribution: Classical Democracy: Emergence, Principles and Pitfalls in Athens

Research output: Book/ReportBookpeer-review

Abstract

באתונה הקלסית קמה הדמוקרטיה הראשונה בתולדות האנושות, שהייתה לדמוקרטיה הישירה המפורסמת ביותר בכל הזמנים. הספר בוחן את תהליכי צמיחתה והעמקתה, את תפקוד מוסדותיה והליכי קבלת ההחלטות בה, את עקרונותיה האידאולוגיים ואפיוני תרבותה, את יכולת עמידתה במשברים וחידת יציבותה ועוד סוגיות היסטוריות הנוגעות לה.אף כי במובנים רבים הייתה הדמוקרטיה הקלסית שונה מהדמוקרטיה המודרנית, יש לשתיהן יסודות משותפים. העניין הרב במשטרם המדיני של האתונאים, כמו במכלול תרבותם, נובע גם מקווי הדמיון המאלפים למציאות המוכרת לנו וגם מקווי השוני החדים ביניהם: זהו עולם שנראה זר ומוזר ובה בעת מוכר.הדמוקרטיה האתונאית נתפסת בספר לא כמופת לחיקוי או כמושא לגינוי, אלא כנושא מרתק למחקר היסטורי וכדוגמה לחשיבותו של דו-שיח בין הווה לעבר.
Translated title of the contributionClassical Democracy: Emergence, Principles and Pitfalls in Athens
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherמאגנס
Number of pages324
ISBN (Electronic)9654931621
ISBN (Print)9789654931625
StatePublished - 2003

Bibliographical note

Classical Studies

Ephraim David

Political Science and International Studies

History

Keywords

  • היסטוריה
  • מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים
  • קלאסיקה ולימודים קלאסיים

Cite this