"הבלתי נראים": זקנים בצל אפוטרופסות משפטית

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המאמר של ישראל דורון מציג ומנתח ממצאים של מחקר אמפירי על מינויים של אפוטרופסים לזקנים בישראל. לכאורה ההליך המשפטי של מינוי אפוטרופוס על אדם בגיר מתיימר להגן על זכויות האדם של מי שאינם מסוגלים לעשות בכוחות עצמם לשמירה על זכויותיהם. ברם, כפי שעולה מניתוח הממצאים המוצגים בפרק זה, בפועל ההליך מנוצל בדרך שיש בה משום הדרה דה-פקטו של הזקנים בישראל, המוציאה אותם אל מחוץ למעגל החברה ה"צעירה" ו"הנורמלית" והוא מחזק תפיסות גילניות (agism) של הזקנים במעמד של קבוצה מוחלשת באוכלוסייה. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationהדרה חברתית וזכויות אדם בישראל (קובץ בעריכת יאיר רונן, ישראל דורון, ורד סלונים-נבו)
Place of Publicationתל אביב
Publisherהוצאת רמות - אוניברסיטת תל אביב
Pages205-229
Number of pages25
ISBN (Print)9789652744456
StatePublished - 2008

IHP Publications

 • ihp
 • Age discrimination
 • Aging
 • Aging -- Psychological aspects
 • Geriatrics
 • Guardian and ward
 • Older people
 • Older people -- Legal status, laws, etc
 • Performance
 • Sick -- Legal status, laws, etc -- Israel
 • Social isolation

Cite this