הבדלים בין דוברי עברית לדוברי ערבית ביעילות הקריאה של טקסטים בשפת האם

זהר אביתר, ענת בן-סימון, רפיק אברהים, צור קרליץ

Research output: Book/ReportReport

Abstract

מטרה: לזהות ולאפיין הבדלים ביעילות הקריאה של טקסטים בשפת האם בין דוברי ערבית לדוברי עברית. נבדקים: 119 סטודנטים מאוניברסיטת חיפה, מחציתם דוברי ערבית. שיטה וכלי מחקר:  על הנבדקים הוטלו מטלות קוגניטיביות ומטלות שפה אשר כללו קריאה בקול של רשימת מילים וטקסטים וקריאת טקסט בקריאה דמומה. מן הממצאים: נמצאו הבדלים משמעותיים בין דוברי עברית לדוברי ערבית ביעילות הקריאה של טקסטים, כך שזמן הקריאה הקולית הממוצע של 200 מילים של דוברי ערבית היה ארוך בכ-7 שניות מזה של דוברי העברית. בנוסף, נמצא כי זמן הקריאה הדמומה הממוצע של 200 מילים בערבית היה ארוך בכ-16 שניות מזמן הקריאה בעברית. הממצאים מוסברים ברובם על ידי הבדלים בקצב השליפה הלקסיקלית של המילים בכל שפה.
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherמרכז ארצי לבחינות ולהערכה
Number of pages51
StatePublished - 2014

Cite this