האם יציבות תעסוקתית בתחילת הקריירה טובה עבור המשכה? לקחים מענף אבטחה ושמירה

דמיטרי רומנוב, אביעד טור-סיני

Research output: Book/ReportReportpeer-review

Abstract

מטרה: בדיקת ניידות עובדים בראשית הקריירה התעסוקתית שלהם בענף האבטחה בעקבות האינתיפאדה. נבדקים: 85,211 גברים מצטרפים חדשים לענף האבטחה בגילאי 20 עד 30. מתוכם 44,975 לפני האינתיפאדה ו40,236 במהלך האינתיפאדה. שיטה וכלי מחקר: הנתונים התקבלו מבסיס נתונים שנבנה על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על בסיס דיווחים שנתיים של מעבידים לרשות המיסים לשנים 2005-1997. נתונים נוספים על הנבדקים נאספו ממרשם התושבים הכולל, ממערכות ההשכלה הגבוהה. כל אלה קושרו לנתוני התרחשות הטרור בישראל בשנים 2005-1997 לפי נפה גיאוגרפית בה מתגורר הפרט. מן הממצאים: הכניסה לענף האבטחה בתקופת האינתיפאדה הגדילה את הסתברות התעסוקה בענף לאורך זמן. אלו שנכנסו לענף במהלך האינתיפאדה נמצאו בניידות תעסוקתית נמוכה יותר, הם פחות צמודים לשוק העבודה ומשתכרים פחות מאלה שנכנסו לענף לפני האינתיפאדה.
Original languageHebrew
Publisherמוסד שמואל נאמן למחקר מתקדם במדע וטכנולוגיה
Number of pages46
StatePublished - 2010
Externally publishedYes

Cite this