דת וציונות: יחס הקהילות היהודיות בארצות המזרח לתנועה הציונית ולמפעל הציוני

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

השאלה בדבר היחס בין דת לציונות היא אחת השאלות המרכזיות בחיי העם היהודי בזמן החדש והיא מנקרת ללא הרף בחלל עולמו משלהי המאה התשע עשרה ועד ימינו, כלומר, לאורך כל אותה תקופה שבה קיימת אידיאולוגיה ציונית ופועלים מוסדות ומפעלים ציוניים. שאלה זו החריפה עוד יותר, לפחות בקרב חוגים מסוימים, עם הקמת מדינת ישראל באמצע המאה העשרים. וזו תמצית העניין: האם השאיפות הציוניות מבית מדרשם של הרצל ותומכיו, בדבר החזרה לארץ ישראל והקמת מדינה עברית יהודית, תואמות את הציפיות והתקוות הלאומיות הדתיות הקיימות מאז גלה העם מארצו לשוב אליה או שמא הן נוגדות אותה. ואולם מסתבר כי שאלה זו, שהיתה עקרונית כל כך בחיי רוב הקהילות היהודיות באירופה, לא הועלתה כמעט כלל בקרב הקהילות היהודיות בארצות האסלאם ובפזורה הספרדית. כוונת המאמר זה היא (א) בדיקת יחסן של קהילות היהודים בארצות האסלאם לפעילות הציונית; (ב) הרקע והגורמים ליחס זה; (ג) יחסם של יוצאי ארצות האסלאם במדינת ישראל לרעיון הציוני; (ד) ההשלכות מיחס זה על אופיו הרוחני של עם ישראל. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationמאה שנות ציונות דתית: היבטים היסטוריים (קובץ בעריכת אבי שגיא ודב שוורץ)
Place of Publicationרמת גן
Publisherהוצאת אוניברסיטת בר-אילן
Pages131-166
Number of pages36
ISBN (Print)9652262471
StatePublished - 2003

IHP Publications

  • ihp
  • Jews -- Islamic countries
  • Zionism and Judaism

Cite this