דת הספר: מסדנת הסופר אל החזון השמימי: [מאמר ביקורת]

יונתן בן-דב

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

ון דר טורן מעלה בספרו אל השאלה מהו התהליך שבסופו התקבל הספר הכתוב כפרי התגלות אלוהית. כדי לברר את השאלה ון דר טורן סוקר את תרבות הכתיבה במזרח הקדום בעיקר במסופוטמיה, ומגיע למסקנה שעצם הרעיון שההתגלות האלוהית מובעת באמצעות טקסט ולא באמצעות מתווך אנושי כגון כהן או נשיא נוצר במסופוטמיה, לאחר שעברה מתרבות שבעל פה לתרבות שבכתב. לדברי ון דר טורן תהליך דומה התרחש ביהודה כמה מאות שנים מאוחר יותר. ון דר טורן מבקש לברר את תפקידו ומקומו של ממסד הסופרים בישראל ואת תכנית הלימודים בבתי הספר המקדשיים, ומסקנתו היא שהדחף ליצירת דת הספר נוצר בתקופה ההלניסטית, כאשר ספרים וספריות הפכו לסמליה של ההוויה הלאומית. המאמר סוקר בבהירות את תוכנו של הספר ואת עמדותיו של המחבר, ומעמיד לבחינה את עמדותיו של ון טורן כפי שהן מיושמות בתפיסת החיבור של ספר דברים. Refereed/Peer-reviewed
Original languageHebrew
Pages (from-to)237-259
Number of pages23
Journalשנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום
Volume20
StatePublished - 2010

IHP Publications

  • ihp
  • Bible
  • Bible -- Hemeneutics

Cite this