דירוג רשויות - על פי מדד חברתי-כלכלי

אביעד טור סיני, יולנדה גולן, שלמה יצחקי

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

דירוג הרשויות המקומיות נערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ונועד בין היתר לשמש כאחד הקריטריונים להקצאת משאבים לרשויות המקומיות. המדד נבנה על סמך טכניקות מקצועיות מתקדמות ובודק מספר רב של משתנים המיועדים לבחון את הרמה החברתית-כלכלית של האוכלוסייה תוך הסתמכות על מגוון רחב של משתנים. מטרת העבודה היא לבדוק מה התרומה של משתנה ההכנסה בלבד לדירוג הרשויות המקומיות. במילים אחרות, המאמר מבקש לבדוק את ההבדל בין הדירוג הנוכחי לדירוג שהיה מתקבל לו היה הדירוג נשען על משתנה אחד – הכנסה, זאת מאחר שההנחה היא שההכנסה מתואמת עם המשתנים האחרים והיא גם זמינה בגלל הדיווח למס הכנסה. הממצא העיקרי של העבודה הוא שאין הבדל רב בדירוג רשויות מקומיות הנעשה על סמך דירוג על פי משתנה הכנסה ממוצעת לנפש לבין הדירוג הנעשה בשיטה הקיימת בלמ״ס המכילה מספר רב של משתנים. תוצאה זו מתקבלת הן על סמך נתוני 2006 והן על סמך נתוני 2008. עיקר ההבדלים בדירוגים השונים מתבטא ברשויות החלשות. תוצאה זו נובעת משני מרכיבים: המתאם בין ההכנסה למשתנים אחרים, והעובדה שהדירוג מתבצע על נתונים של ממוצע האוכלוסייה של הרשות, מה שמקטין את משקלן של טעויות אקראיות. כאשר מוסיפים להשוואה גם את המועצות האזוריות הקשר בין שני הדירוגים נחלש, אם כי הוא עדיין גבוה. היתרון בהחלפת המדד הקיים הוא שניתן לעדכן את המדד מדי שנה ולחסוך בעלויות רבות, זאת מאחר שהמדד הקיים מצריך מפקד שעלותו כמה מאות מיליוני שקלים, ואילו עלות העתקת קובץ מערכת המס עלותה אפסית. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)13-23
Number of pages11
Journalרבעון לכלכלה
Volume62
Issue number3/4
StatePublished - 2018
Externally publishedYes

IHP Publications

  • ihp
  • Local government
  • Classification
  • Income
  • Economic indicators
  • Economics -- Sociological aspects

Cite this