דיגלוסיה ודו-לשוניות בהקשר של השפה הערבית: עדות ממחקר קוגניטיבי

Translated title of the contribution: Diglossia and Bilingualism in the Context of Arabic Language: Evidence from A Cognitive Study

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

יש הסכמה כי הערבית המדוברת שונה מהותית מהשפה הערבית הכתובה (הספרותית). זהו מצב לשוני-חברתי של דיגלוסיה. אופי השימוש היום-יומי המשולב בשתי אופנויות השפה מעמיד את שאלת מעמדן הלשוני והקוגניטיבי במרכז ההתעניינות של העוסקים בתחום הפסיכו-בלשני. השאלה שעמדה במרכזו של מחקר זה הייתה אם דובר הערבית מעבד את השפה הספרותית כשפה שנייה, או שמא הוא מרחיב את הלקסיקון של השפה המדוברת כך שיכיל גם מילים וחוקים בלשניים האופייניים לשפה הערבית הספרותית בלבד. שאלה זו נבדקה בשני ניסויים עם משתתפים דו-לשוניים ששפתם הראשונה היא ערבית, באמצעות שימוש בפרדיגמות של עירור סמנטי, שלפיהן, זיהוי של מילה המופיעה אחרי מילת עירור (מילת רמז הקשורה אליה במשמעותה) מהיר יותר מאשר אחרי מילה שאינה קשורה אליה. אפקט העירור הסמנטי (השפעת הקשר הסמנטי) נבחן בשני ניסויים, ובכל אחד מהם נוסו שלושה מצבים: ( 1) בין ערבית ספרותית לערבית מדוברת; (2) בין עברית (שהיא שפה שנייה לדובר הערבית) לערבית מדוברת; ( 3) בתוך השפה המדובות. התוצאות בשני הניסויים הראו כי העירור הסמנטי בין שפות קטן יותר כאשר הערבית הספרותית משמשת ליצירת ההקשר (מילת העירור) והערבית המדוברת משמשת ליצירת מילת המטרה, מאשר כאשר הסדר הוא הפוך — מילות העירור בשפה המדוברת ומילות המטרה בשפות האחרות. כאשר התקיים הסדר ההפוך, אפקט העירור בין השפות הוכפל, אך נשאר קטן במידה ניכרת מאפקט העירור בתוך השפה המדוברת. יתר על כן, רמת העירור הייתה דומה כאשר השפה השנייה הייתה עברית או ערבית ספרותית, ובשתיהן נמוכה במידה ניכרת מרמת העירור הסמנטי בתוך הערבית המדוברת. תוצאות המחקר כולו מראות שהמערכת הקוגניטיבית של אדם דו-לשוני דובר ערבית כשפת אם, מתייחסת לשפה הספרותית באופן שונה מאשר לשפה המדוברת, שפתו הראשונה, ובאופן דומה לשפה העברית, שפתו השנייה. על סמך ממצאים אלה המסקנה היא, שעל אף השימוש המשולב בשתי אופנויות הערבית, לשתי שפות אלה מעמד של שפה ראשונה (המדוברת) ושפה שנייה (הספרותית). The "diglossic" situation in Arabic is very special: Arabic has a literary language (LA) which is mostly used in formal settings as well as a spoken language (SA), which is usually used at home and in family discourse. This joint pattern of use could lead to a unique organization of the two forms of the language in the cognitive-linguistic system of native Arabic speakers. Two experiments were carried out to test this auditorally, by comparing the semantic priming effects (reaction times and accuracy measures) for (1) semantically related words in the two forms of Arabic (LA — SA), (2) Hebrew and SA, and (3) between semantically related words within SA. In experiment 1, the target words were in SA and the context words and pseudo-words were equally distributed among the three languages (SA, LA, and Hebrew). In experiment 2, the context words were in SA and the target words and pseudo-words equally distributed among the three languages (SA, LA, and Hebrew). The following results were obtained: in both experiments, lexical decisions were faster for SA words than for LA words, which, in turn, were faster than the lexical decisions for Hebrew words. In Experiment 1, semantic priming effects were greater within SA than across the three languages regardless of whether the target words were in LA or Hebrew. Semantic priming reduced the percentage of errors equally within and across languages. In Experiment 2, significant semantic priming effects were also apparent when the context words were in SA. However, the semantic priming effects were greater when the context words were in SA and the target words were in LA or Hebrew, than vice-versa. The conclusion based on these findings is that despite the extensive integrated use of spoken and literary Arabic by native Arabic speakers, the two languages retain their status as first and second languages.
Translated title of the contributionDiglossia and Bilingualism in the Context of Arabic Language: Evidence from A Cognitive Study
Original languageHebrew
Pages (from-to)598-625
Number of pages28
Journalמגמות
Volumeמו
Issue number4
StatePublished - 2010

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Diglossia and Bilingualism in the Context of Arabic Language: Evidence from A Cognitive Study'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this