דיאלוגים מצטלבים: דמי מזונות, אילוצים ודרגות החופש של הקאדים בבתי הדין השרעיים בישראל

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

שחר בוחן את הרפורמה שחלה בבתי הדין השרעיים בישראל באמצע שנות התשעים של המאה העשרים וטוען כי אופייה של הרפורמה והכלי המשפטי שנבחר למימושה - החוזר המשפטי - נקבעו במידה רבה בשל נסיבות פוליטיות ספציפיות ששררו בראשית שנות התשעים. באותה תקופה התעורר ברחוב הפלסטיני בישראל מאבק פוליטי בשאלת הסמכויות השיפוטיות של בתי הדין השרעיים. את הקובלנות העלו שורה של ארגוני נשים וקבוצות של פעילות פמיניסטיות, אשר מתחו ביקורת פומבית נוקבת על בתי הדין השרעיים וטענו שהם פועלים בדרך שמרנית ופטריארכלית ומפלים נשים באופן שיטתי. המחאה, שהתמקדה בשיעור דמי המזונות הזעום שנפסק על פי רוב לנשים בבתי הדין השרעיים, היא שהולידה את ההצעה לצמצם את סמכויותיהם.
Original languageHebrew
Title of host publicationפרדוקס ספינת תזאוס
Subtitle of host publicationמגדר, דת ומדינה
Editorsחנה הרצוג, ענת לפידות-פירילה
Place of Publicationירושלים
Publisherמכון ון ליר ; הקיבוץ המאוחד
Pages283-311
Number of pages29
ISBN (Electronic)9789650207137
StatePublished - 2014

Cite this