׳דגל ציון׳ והתארגנות הנוער הספרדי והמזרחי בתקופת המנדט: [מתוך המדור: חברה]

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מאמר זה עניינו התארגנות הנוער היהודי הספרדי והמזרחי הלא מאורגן בתקופת המנדט, שבאה לידי ביטוי בהקמתה של אגודת תנועת דגל ציון ב־1938. דגל ציון הוקמה בידי הסתדרות היהודים הספרדים ופעלה עד שלהי תקופת המנדט הבריטי; היא הגדירה את עצמה לרוב תנועת נוער וביקשה לשלב את הנוער המדובר בחברה היישובית ובבניין הבית הלאומי. התנועה התפתחה למסגרת לאומית וארצית ואיגדה כמה ארגוני נוער ספרדיים מקומיים. היא ביקשה לשלב בפעילותה בין העיסוק בספורט להיבטים של חינוך ותרבות. במאמר זה אני בוחן אפוא איך ביטאה התפתחותה של דגל ציון את מאפייני התארגנות הפוליטית של יהודי ספרד והמזרח בכלל ואת מרכיבי התארגנות הנוער הספרדי והמזרחי בפרט בתקופת המנדט, על רקע המתח שהיה קיים בה בין עדתיות ללאומיות. אני בוחן גם את אופן תפיסתה של דגל ציון את מקורות השאלה הספרדית, כמונח שנגע לשאלת מצבו החברתי והתרבותי של נוער יהודי ספרד והמזרח ולסוגיית מעמדם השולי ביישוב. במאמר אני בוחן גם את אופן ההצדקה של דגל ציון את הצורך בקיומה כארגון נוער עדתי, על רקע ניסיונות פעילותם של חוגים אחרים בקרב נוער יהודי ספרדי ומזרחי, וכן את החשיבות שיוחסה לפעילותה כארגון שצמח מתוך הקהילה. בשיח שעוררה דגל ציון בנושא השאלה הספרדית נדונה מידת השפעתה של מדיניות המוסדות הלאומיים על עיצובה של הבעיה העדתית וגם ניתן בה ביטוי לקיום תפיסה עצמית והיסטורית ספרדית־מזרחית שביקשו מנהיגות דגל ציון ומדריכיה להנחיל לחניכי הארגון (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)200-223
Number of pages24
Journalעיונים : כתב עת רב-תחומי לחקר ישראל
Volume34
StatePublished - 2020

IHP Publications

  • ihp
  • Eretz Israel -- History -- 1917-1948, British Mandate period
  • Israel -- Ethnic relations
  • Jewish-Arab relations
  • Sephardim -- Israel
  • Youth movements

Cite this