גישה בינארית מול גישה טריאדית בהכשרת מורים

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

מן התוכן: הצגת גישה חדשה להכשרת מורים, המכונה "הגישה הטריאדית". גישה זו, השאובה מן התאטרון, מבוססת על מודל הכשרה בעל שלושה מרכיבים: אדם, תפקיד ודמות. הגישה הטריאדית מציגה פלורליזם אידאולוגי, המבוסס על תפיסת ההוראה כאמנות. תהליך ההכשרה על-פי גישה זו הוא תהליך של התפתחות מתמדת, שמקורה במתח המורכב בין האדם, התפקיד והדמות. מרכיב ה"מופע" נתפס כמרכזי במקצוע ההוראה, ולפיכך המורה נדרש ליכולת יצירתית-אמנותית, ולמיומנויות של תזמון, בניית מתח וריכוז. המורה יוצר ומעצב לעצמו את ה"דמות" שאותה הוא בוחר להציג במסגרת תפקידו.
Original languageHebrew
Title of host publicationרפלקציה בהוראה
Editorsמ. זילברשטיין, מ. בן-פרץ, ש. זיו
Publisherמכון מופ"ת
Pages158-174
Number of pages17
StatePublished - 1998

Cite this