גיאומורפולוגיה נהרית

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המאמר עוסק בגיאומורפולוגיה נהרית החוקרת את התהליכים הקשורים למערכת הניקוז, לאפיקים ולהסעת מים בטעונת. תהליכים אלה הם הגורם הראשי בעיצוב פני הנוף בכל חלקי הארץ, מהתחום הצחיח ביותר עד לאזורים ההרריים הגשומים. המאמר מתאר את אפיקי הנהרות, שיפועי הנהרות, שיטפונות, הידרולוגיה, סדימנטים והערכת רגישות ככלי להערכת עמידות נהר בפני שינויים קיצוניים. הערכה זו יכולה לבדוק גם שינויים עתידיים. כולל תמונות ותרשימים
Original languageHebrew
Title of host publicationנחלים וניקוז (קובץ)
Publisherרשות ניקוז שקמה בשור
Pages2010: 87-111
Number of pages1900
ISBN (Print)9789655555752
StatePublished - 2010

IHP Publications

 • ihp
 • משקעים (גיאולוגיה)
 • Sediments (Geology)
 • הידרולוגיה
 • Hydrology
 • שיטפונות
 • Floods
 • ספיקת מים
 • Hydraulics
 • מדרונות
 • סחף
 • Soil erosion
 • ניקוז
 • Drainage
 • נהרות
 • Rivers
 • גיאומורפולוגיה
 • Geomorphology
 • אגן היקוות
 • Watersheds

Cite this