גורמים המשפיעים על עמדות מורים ביחס לשילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים בכיתה הרגילה

Translated title of the contribution: Factors Influencing Teacher Attitudes Towards Children With Special Needs In The General Education Classroom

עינת קליפלד, אורית חצרוני

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

בעקבות יישום השילוב בארץ הוחלט לבחון עמדות מורים במגוון תפקידי הוראה ביחס לשילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים במערכת החינוך הרגיל. מטרת המחקר הייתה לבדוק את השפעתם של גורמים שונים על עמדות המורים ואת הקשרים המתקיימים בין אותם גורמים. הגורמים היו: התנסות בשילוב, הכשרה לשילוב, סיוע מקצועי, פעילות ההנהלה וותק. נמצא כי עמדת המורים ביחס לשילוב חיובית וכי אין הבדלים בין המורים בעלי תפקידי ההוראה השונים. העמדה החיובית התבטאה בשלושה מרכיבים: תרומת השילוב להצלחת המורה, לאקלים הכיתה ולתלמיד המשולב. נמצאו קשרים מובהקים בין מספר גורמים לבין מרכיבי העמדה וקשרים בין הגורמים לבין עצמם. לבחינת מערכת קשרים אלה פותחו שני מודלים, המתארים את נתיבי ההשפעה השונים בין הגורמים ובין המרכיבים. במודל הכולל רק גורם ההתנסות בשילוב נמצא כמשפיע ישירות על עמדת המורים. במודל הישיר ניתן להבחין בהשפעות ישירות ועקיפות של הגורמים השונים על מרכיבי העמדה. מודל זה מראה כי פעילות ההנהלה ביחס לשילוב נמצאה כמשפיעה באופן שלילי וישיר. עם זאת, פעילות ההנהלה משפיעה באופן מובהק חיובי כשהיא מופעלת באופן עקיף, באמצעות הסיוע מהצוות הרב מקצועי. התנסות בשילוב והכשרה בשילוב נמצאו גם הם כמשפיעים באופן מובהק חיובי. המאמר מנתח את התוצאות ודן במשמעותם לתהליך השינוי החינוכי.
Translated title of the contributionFactors Influencing Teacher Attitudes Towards Children With Special Needs In The General Education Classroom
Original languageHebrew
Pages (from-to)253-285
Number of pages13
Journalעיונים במינהל ובארגון החינוך
Volume30
StatePublished - 2008

Keywords

  • אקלים כיתה
  • ילדים עם מוגבלות
  • מורים
  • מנהלי בתי ספר
  • עמדות
  • צוות רב-מקצועי
  • שילוב ילדים עם מוגבלות במוסדות חינוך רגילים
  • שינוי חינוכי

Cite this