גבולות היצירה השיפוטית

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

בעקבות רע"פ 2524/01 סרדיוק נ' התצ"ר, פ"ד נח(4) 279 (2004). מאמר זה משרטט את גבולות היצירה השיפוטית, אגב דיון בפסק-דינו של בית-המשפט העליון בעניין סרדיוק נ' התצ"ר. באותו עניין נקרא המערער לשירות סדיר לאחר שחלפה התקופה המותרת לקריאתו לשירות לפי חוק שירות ביטחון. הנשיא ברק סבר, עם זאת, כי בהתאם לפרשנות שניתנה לסעיף 49 לחוק בפסיקה ותיקה יש להאריך את פרק-הזמן המותר לגיוס אם ובמידה שבה המיועד לשירות גרם באשמתו לעיכוב בהליכי החיול או הסכים במשתמע לעיכוב כזה. המאמר מעלה ומברר שלוש טענות בהקשר זה: ראשית, ההלכה שניתן לגזור מן הפסיקה שקדמה לעניין סרדיוק צרה בהרבה מזו שנקבעה על-ידי הנשיא באותו עניין. שנית, חרף יומרתה, ההלכה החדשה – המנותקת לגמרי מלשונו של חוק שירות ביטחון – אינה יכולה להיחשב לפרשנות לגיטימית של הוראות החוק. שלישית, אי-אפשר לראות בהלכת סרדיוק יצירה שיפוטית לא-פרשנית שמקורה בעקרונות-על יצירי פסיקה. לבסוף, קריאה לשירות בלי הסמכה בחוק אינה עומדת בתנאיה של פסקת ההגבלה של חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, ואינה מתיישבת עם הוראתו של חוק-יסוד: הצבא (תקציר מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Pages (from-to)541-578
Number of pages38
Journalמשפט וממשל
Volume9
Issue number2
StatePublished - 2006

IHP Publications

 • ihp
 • Draft -- Law and legislation -- Israel
 • Israel -- Tseva haganah le-Yiśraʼel -- Recruiting, enlistment, etc
 • Law -- Interpretation and construction
 • Military law
 • חוק שירות ביטחון (נוסח משולב), התשמ"ו- 1986
 • משפט וצבא
 • פטור משרות צבאי
 • פרשנות (משפט)
 • צבא -- גיוס
 • צבא -- שירות סדיר

Cite this