בשם האזרחים, העסקים, או העסקנים? הארות על האחריות הציבורית של הממשל והמנהל הציבורי בישראל

ערן ויגודה-גדות, יעקב קורי

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המחברים דנים במצב הדיסציפלינה במינהל ציבורי בערוצי התפתחותה והתקדמותה כמדע וכמקצוע, ובאחריות החברתית המונחת על כתפיהם של פקידי ציבור ומעצבי מדיניות. השניים טוענים כי תחום המינהל הציבורי נמצא בחיפוש מתמיד אחר זהותו וכי מעבר להיותו תחום תיאורטי של פיתוח ידע ותחום מקצועי של יישום מדיניות וניהול, הרי שעליו לעסוק גם בסוגיות של אחריות חברתית כלפי לקוחותיו, הציבור הרחב ואזרחיה של מדינת הרווחה המודרנית. המאמר פותח בסקירה היסטורית של מצב התחום, מזהה את הגישות השונות שתרמו לצמיחתו בעשורים האחרונים, ומבחין בין תחומי אחריותו לאלה של המגזר הפרטי והמגזר השלישי. בהמשך מפתחים המחברים תזה ביחס לשיתוף פעולה אפשרי בין המגזרים השונים, כזו היכולה ליהנות ממושג האחריות החברתית והחתירה למען אינטרס ציבורי באמצעות שילובם של כוחות שוק, כוחות פוליטיים, וכוחות החברה האזרחית.
Original languageHebrew
Title of host publicationאחריות ציבורית בישראל (קובץ)
Publisherהוצאת הקיבוץ המאוחד - המרכז לאתיקה בירושלים
Pages269-290
Number of pages22
StatePublished - 2012

IHP Publications

  • ihp
  • Israel -- Politics and government
  • Law and socialism
  • Neoliberalism
  • Responsibility

Cite this