'בלא אשה': גלגוליה של רשימה מדרשית והתקבלות של ספרות התנחומא-ילמדנו

יכין אפשטין, משה לביא-לבקוביץ

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

בתחילת המאמר יוצגו מופעיה של הרשימה בארבעת קטעי הגניזה. אחר כך ייסקרו המסורות שקדמו לה, המתועדות בספרות האמוראית. סקירה זו תאפשר לדון באופני התהוותם של העיבודים השונים של הרשימה בכל אחד ואחד מקטעי הגניזה. בסיכום הדברים יוצגו הלקחים השונים הנלמדים מן הדוגמה הנידונה. (מתוך המאמר) מאמר זה מתחקה אחר תולדותיה של רשימה מדרשית אחת, המפרטת שתים עשרה טובות החסרות לאדם המצוי בלא אישה. היא מופיעה בארבעה קטעי גניזה שונים, ומוצאה הוא ככל הנראה במהדורת תנחומא-ילמדנו, שלא זכתה להגיע אל אור הדפוס טרם גילויה של הגניזה. העיון המפורט בכל מופעיה של הרשימה יאפשר לשפוך אור על מסורות התנחומא המגוונות, על דרכי עיבודן, על זיקתן למקורותיהן בספרות התלמודית הקלסית ועל השימוש המשני הרב שנעשה בהן. מתוך שחזור תולדות הרשימה תוצע תמונה חיה של שימוש במסורות מדרש האגדה בקהילות הגניזה, שהיה בהן מקום מרכזי למסורות מאוחרות דווקא, מסוגת התנחומא-ילמדנו, ופחות למקורות קדומים יותר, מן הספרות האמוראית הקלסית. העיון בפרטיה ובגלגוליה של הרשימה מצביע על גורמים שונים שהשפיעו על העיבוד המאוחר של מסורות האגדה, ובהם מידת המחוייבות המשתנה של העורכים ושל המעבדים המאוחרים למסורות המדרשיות המוקדמות, מרכזיות השיקול הפרשני בעיצוב המדרש המאוחר, ושאלת הצורך בהצגתו המפורשת. כך נחשפת בפנינו התרומה של עדים עקיפים, שבדרך כלל אינם נבחנים כחלק מעולמה של ספרות המדרש והאגדה המאוחרת, ובהם שילובי מדרש ועיבודיו בערבית-יהודית וספרות ה'ספורות', המציגה רשימות מדרשיות הכוללות פריטים המנויים על פי כמותם.
Original languageHebrew
Pages (from-to)13-49
Number of pages37
Journalגנזי קדם
Volume9
StatePublished - 2013

IHP Publications

 • ihp
 • מדרש תנחומא
 • Midrash Tanhuma
 • אגדות חז"ל
 • Aggada
 • גניזה קהירית
 • Cairo Genizah
 • השוואת נוסחים
 • Criticism, Textual
 • נשים בספרות חז"ל
 • Women in rabbinical literature
 • ספרות חז"ל
 • Rabbinical literature
 • עריכה
 • Editing

Cite this