ביסוס מהימנות ותוקף לאבחון ה-2-(CMT) Contextual Memory Test בקרב מתבגרים ישראלים

Translated title of the contribution: Establishing validity and reliability of the contextual memory test (CMT)-2 among Israeli Adolescents

אורטל כהן, טל בורגר, רוני רוטשטיין, נאור דמטר, נעמי יוסמן

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

אבחון ה-2-CMT, גרסה ממוחשבת ומחודשת לאבחון ה-CMT, מעריך מיומנויות זיכרון ומטה-זיכרון. מיומנויות אלו נחוצות לתפקוד יום-יומי במגוון הקשרים, כגון סביבת לימודים והקשר חברתי ולכן יש חשיבות להעריך ולבניית תוכניות והתערבות לקידומן. מטרת מחקר זה הייתה לבחון מהימנות בין שופטים, עקיבות פנימית וכן תוקף מקביל לאבחון תכנון מערכת שבועית (תמ"ש). שיטה: 22 מתבגרים ישראלים (12 נערים ו-10 נערות) בני 12-18 שנים נאספו במדגם נוחות. למשתתפים הועבר תחילה אבחון ה-2-CMT ולאחריו אבחון התמ"ש. תוצאות: נמצאה מהימנות בין שופטים גבוהה (r=.94-.96). באשר לעקיבות פנימית, נמצאו קשרים חיוביים מובהקים חלשים-בינוניים בין הערכת הביצוע במטלת הזיכרון המיידי לבין הערכת הביצוע במטלת הזיכרון המושהה באבחון ה-(r=.19, p<0.5) CMT-2, וגם בין מספר האסטרטגיות הכולל לבין מסוגלות עצמית (r=.343, p<0.5) כמו כן, נמצא קשר חיובי חזק מובהק בין מספר האסטרטגיות הכולל לבין מסוגלות עצמית (r=.714, p<.001). עם זאת, לא נמצא תוקף מקביל לאבחון התמ"ש בגרסת המתבגרים. מסקנות: מממצאי המחקר עולה כי ניתן להשתמש באבחון ה-2-CMT להערכה של זיכרון ואסטרטגיות לזיכרון בקרב מתבגרים. אף על פי כן, יש צורך בהמשך התאמת האבחון לאוכלוסייה ישראלית ובבדיקת תוקף מקביל לאבחון אחר הבודק אלמנטים דומים. (מתוך המאמר)
Translated title of the contributionEstablishing validity and reliability of the contextual memory test (CMT)-2 among Israeli Adolescents
Original languageHebrew
Pages (from-to)H179-H194
Journalכתב-עת ישראלי לריפוי בעיסוק
Volume30
Issue number3
StatePublished - 2021

IHP Publications

  • ihp
  • Adolescence
  • Coming of age
  • Memory
  • Metacognition
  • Occupational therapy
  • Questionnaires
  • Reliability

Cite this