בין שתי דרכים - המפגש בין טיפול למשפט, כפי שבא לידי ביטוי בעדויות אנשי טיפול בתיקי עברות מין (הליכים פליליים)

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

החיבור בין משפט לטיפול אינו מובן מאליו. לכאורה מדובר בשני עולמות תוכן שונים ולעיתים אף מנוגדים. המשפט שואף לאובייקטיביות ומקיים הליך ודיון אדברסרי לעומתי במטרה להגיע לחקר אמת. הטיפול, עניינו בחוויה הסובייקטיבית, בהבנת עולם הרגש ובתרומה לרווחה הנפשית והרגשית. עם זאת, המפגש בין הטיפול למשפט הופך לתכוף, בין השאר באמצעות עדות אנשי טיפול בהליכים משפטיים המעידים כעדים מומחים, בסוגיה מקצועית או כעדים רגילים המעידים על תהליך טיפולי רלוונטי. עדות אנשי הטיפול מעלה שאלות רבות הנוגעות למתחולל במהלכו וקשורות להתכנות הגישור בין שני עולמות תכן שונים כל כך. המאמר מציג מחקר שבחן את השאלה דרך נקודת מבטם של אנשי טיפול שהעידו בבית המשפט בתיקי עבירות מין (הליכים פליליים), באמצעות ראיונות עומק חצי מובנים. עיקר ממצאי המחקר מצביעים על חוויה של ניגוד בין הטיפול למשפט, שנסובה סביב התייחסות לשלוש תמות עיקריות: דימויים, שפה ומשחק. בוטא פער בין הדימויים שיוחסו לבית המשפט לבין התנהלותו במציאות, פער בין השפה הטיפולית לשפה המשפטית והרגשה שהדיון המשפטי מנוהל כמשחק או כמחזה ובו אנשי הטיפול נתונים ליחס הנע בין אדישות לתוקפנות וזלזול. מיעוט התייחסויות תיארו הרגשה של הלימה בין המשפט לטיפול, בין שמקורה בדמיון בין השפה הטיפולית לשפה המשפטית, ובין שמקורה בהנאה ממעמד העדות, בהכרה בחיוניותו ובתרומתו לתהליך השיקום. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)139-180
Number of pages42
Journalהמשפט כתב עת לענייני משפט (שנתון)
Volumeכ"ב
Issue number1
StatePublished - 2016

IHP Publications

  • ihp
  • Law
  • Law and socialism
  • Lawyers
  • Psychotherapists
  • Psychotherapy
  • Sex crimes
  • Therapeutic jurisprudence
  • Witnesses

Cite this