בין פודובקה לאיתקה: על כמה יסודות הומריים בשירת טשרניחובסקי

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

הזיקה שבין שירת טשרניחובסקי, במיוחד החטיבה האידילית שבה, ובין האפוס ההומרי איננה חדשה לביקורת. זו מייחסת לטשרניחובסקי תכונות הומריות בצורת ההתבוננות, בדרך האפית וביסודות סגנוניים שונים, ודומה שחילוקי הדעות היחידים בתחום הזה הם בשאלת אופיו המדויק של הקשר, ולא בעצם קיומו. מאמר זה מבקש לגעת שוב בשאלה זו, ואף יסתמך לא פעם על ממצאים שכבר הוצגו. דבר זה בא לתת ליחסים אלה קונטקסט מקיף יותר מאשר מערכת של השוואות מקומיות, ויחד עם זאת להיות ספציפי ופרטני במידה שלא תסתפק בהכללות גרידא, שלא תמיד מובילות דווקא להומרוס. המגעים עם הומרוס אמנם מעמידים תחום דיון מוגדר לעצמו, אך לא ניתן להבינם נכונה בלי לבדוק אותם בקונטקסט של מה שקרוי ה'הלניות' של טשרניחובסקי, כפי שתיארו אותה בווריאציות שונות קלוזנר, (1976) בנשלום, אפרת ושאנן. חקירה כזאת לא תוכל להיות השוואתית בלבד, אלא היא תובעת גם בדיקת ההצהרות המפורשות בדבר זיקה להומרוס הפזורות בשירת טשרניחובסקי, שכן הומרוס מקבל לפעמים גם מעמד של תימה אצל טשרניחובסקי. מנקודת הראות הרחבה הזאת מחבר המאמר מבקש להצטמצם יותר ולבדוק כמה יסודות חומריים ספציפיים יותר - אולי סמויים מן העין - במירקם של שתיים מן האידיליות. המחבר מבקש לבדוק את הזיקות הללו על פי שתי אידיליות - 'ברית מילה' (1902) ו'חתונתה של אלקה' (1920).
Original languageHebrew
Title of host publicationשאול טשרניחובסקי - מחקרים ותעודות (קובץ בעריכת בעז ערפלי)
Place of Publicationירושלים
Publisherמוסד ביאליק
Pages473-500
Number of pages28
StatePublished - 1994

IHP Publications

  • ihp
  • Homer
  • Influence (Literary, artistic, etc.)
  • Tchernichowsky, Saul -- 1875-1943

Cite this