'בין נציבין ללונדון': על מנגנוני ההבניה של הזהות היהודית

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המאמר עוסק בהבניה של זהות, המתרחשת לא רק במרחבים ציבוריים כמו המרחב הפוליטי, המרחב המשפטי (או ההלכתי) והמרחב התקשורתי אלא גם במרחבים מצומצמים יותר, משפחתיים וקהילתיים. במוקדו של המאמר שני סיפורים יהודיים, רחוקים זה מזה מבחינת זמן, מקום והקשר תרבותי. האחד לקוח מן התלמוד הבבלי, והאחר מאוסף סיפורים קצרים של כותבות יהודיות מן הקהילה היהודית באנגליה, אשר ראה אור לאחרונה. למרות ההבדלים ביניהם, בגרעינם של שני הסיפורים תבנית ספרותית משותפת, והם מפעילים מנגנונים דומים למדי של הגדרת הזהות היהודית והבנייתה.
Original languageHebrew
Title of host publicationזהות יהודית (קובץ בעריכת אשר מעוז ואביעד הכהן)
Place of Publicationתל אביב
Publisherאוניברסיטת תל אביב, הפקולטה למשפטים על שם בוכמן
Pages205-230
Number of pages26
ISBN (Print)9786659165834
StatePublished - 2014

IHP Publications

 • ihp
 • זהות יהודית
 • Jews -- Identity
 • הבניה חברתית
 • Social constructionism
 • תלמוד בבלי
 • Talmud Bavli
 • יהודי בריטניה
 • Jews -- Great Britain
 • ספרות וחברה
 • Literature and society

Cite this