בין נציבין ללונדון: על מנגנוני ההבניה של הזהות היהודית

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

המאמר עוסק בהבניה של זהות, המתרחשת לא רק במרחבים ציבוריים כמו המרחב הפוליטי, המרחב המשפטי (או ההלכתי) והמרחב התקשורתי אלא גם במרחבים מצומצמים יותר, משפחתיים וקהילתיים. במוקדו של המאמר שני סיפורים יהודיים, רחוקים זה מזה מבחינת זמן, מקום והקשר תרבותי. האחד לקוח מן התלמוד הבבלי, והאחר מאוסף סיפורים קצרים של כותבות יהודיות מן הקהילה היהודית באנגליה, אשר ראה אור לאחרונה. למרות ההבדלים ביניהם, בגרעינם של שני הסיפורים תבנית ספרותית משותפת, והם מפעילים מנגנונים דומים למדי של הגדרת הזהות היהודית והבנייתה.
Original languageHebrew
Title of host publicationזהות יהודית
Subtitle of host publicationמשפט, חברה ותרבות
Pages205 – 230
Volume10
StatePublished - 2014

Publication series

Nameזהות יהודית (קובץ בעריכת אשר מעוז ואביעד הכהן)

Cite this