בין מוות לטרום-חיים: מרכזיות הלידה במיתוס היהודי

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מקובלי קסטיליה ובמרכזם ספר הזוהר, מרבים לעסוק בהיבטים שונים של המעבר הפלאי בין ה'אין' ל'יש' ובזיקות שבין תהליכי הפיריון הארציים והשמימיים. תהליכי האצילות מקבילים בזוהר לתיאורים של יציאת העובר מרחם ושל מעבריו מעולם מימי של 'תוהו ובוהו' לעולם מובחן של עצמים ואובייקטים; תהליכי הכתיבה של מקובלי הזוהר מתעדים מסע רפלקטיבי של היוולדות ויציאה ממצב ה'פנקס' העוברי שנר דלוק מעל ראשו למצב של פרישה ומימוש רוחני ואף של 'גלגול', שכן תורת הגלגול והעיבור המיסטית נועדה להתגבר על המוות ולייצר היוולדות מתמשכת וחוויה של 'חיות מתמדת'. הזוהר מדגיש את הפוטנציאל התיאורגי של הלידה, וכפי שנראה במאמר, תפיסות אלו השפיעו באופן מכריע על מקובלי צפת ובראשם הרמ"ק והאר"י, שמרבים לתאר תהליכי הולדה אנושיים ופיזיים, תוך כדי הצבתם כתנאי להיאצלות הספירות ולהולדת הנשמות והעולמות. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)29-42
Number of pages14
Journalמסכת
Volumeי"ב
StatePublished - 2016
Externally publishedYes

IHP Publications

  • ihp
  • Abortion -- Religious aspects
  • Birthmothers
  • Cabala

Cite this