בין לבין: הגבול בין מחקר לפרקטיקה כאתר להתנגדות

אבתיסאם מרעי-סרואן, דורית רואר-סטריאר, רוני סטריאר

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המאמר עוסק בפעולה המחקרית כמנוף לפרקטיקה ביקורתית. המאמר מתאר מחקר אשר בחן תפיסות סיכון ומוגנוּת של ילדים בקרב אימהות מכפרים בדואיים בלתי־מוכרים בנגב, ואשר שימש בו בזמן אתר ליצירת ידע ומרחב לפרקטיקה ביקורתית. המחקר התבסס על מתודולוגיית מחקר אנטי־דכאני בעבודה סוציאלית. המחקר המוצג בפרק הוא ייחודי בכך שהוא ערער תפיסות בינריות מקובלות של הגבולות בין מחקר לבין פרקטיקה, בין ידע אקדמי לבין ידע מקומי, בין תפקיד החוקר בפרקטיקה מחקרית לבין תפקידו כמארגן קהילתי ובין תפקיד המשתתפות כמספקות ידע לבין תפקידן כפעילות חברתיות. המאמר קורא לחוקרים ולאנשי מקצוע לקדם מתודולוגיות מחקריות אנטי־דכאניות המאתגרות את הגבול בין מחקר לפרקטיקה ומיישמות פרקטיקות ביקורתיות שיש בכוחן לתרום לקידום איכות החיים של הקהילה (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationביקורת בפעולה (קובץ בעריכת מיכל קרומר-נבו, רוני סטריאר, עידית וייס-גל)
Place of Publicationתל אביב
Publisherרסלינג
Pages351-376
Number of pages26
StatePublished - 2020

IHP Publications

  • ihp
  • Criticism (Philosophy)
  • Mother and child
  • Research
  • Risk
  • Social service
  • Women, Bedouin

Cite this