בין הצלת ישראל לגאולת ארץ ישראל: האידאולוגיה הטריטוריאליסטית ויחסה לציונות ולמדינת ישראל

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

המאמר עוסק באידאולוגיה הטריטוריאליסטית וביחסה לציונות ולמדינת ישראל. המאמר מעמת את הציונות עם תפיסה לאומית יהודית מקבילה, ובוחן כיצד משתנה המתח הפנימי הקיים בתפיסה זו בין גישות של 'שלילת הגולה' ובין גישות של חיוב התפוצה בעקבות הקמת מדינת ישראל. מגמות של 'שלילת הגולה' או שלילת 'הגלותיות' הן מרכיב חשוב בתפיסות רבות אחרות של יהודי התפוצה, כולל תפיסות ליברליות ו'משתלבות' כמו זו של התנועה הרפורמית. המתח הפנימי שנוצר בין מגמות אלו למגמות של חיוב התפוצה הוא כיוון מחקרי חשוב שראוי להמשיך ולפתח.
Original languageHebrew
Title of host publicationמולדות בגולה (קובץ בעריכת עופר שיף)
Place of Publicationשדה בוקר
Publisherמכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות
Pages59-84
Number of pages26
ISBN (Print)9789655101034
StatePublished - 2015

IHP Publications

  • ihp
  • Arab-Israeli conflict
  • Jewish diaspora
  • Jewish nationalism
  • Jews -- Europe
  • Jews -- History -- 20th century
  • Jews -- Territorialism
  • Zionism

Cite this