בין הממד האישי לממד ההיסטורי: הגורמים להגירה היהודית מארגנטינה למדינת ישראל בשנות החמישים

Translated title of the contribution: Between the individual and historical: The motivations of Jewish emigration from Argentina to Israel in the 50s

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המאמר מתמקד במכלול היחסים הראשוניים של ראשוני המהגרים היהודים מארגנטינה לישראל בשנות החמישים ובמניעיהם להגירה. הניתוח מבוסס על מקורות ראשוניים המתעדים את תהליך ההגירה בדיעבד, כגון מכתבים, ספרי זיכרונות, תיעוד בעל פה, ומאגר ממוחשב הכולל את פרטיהם האישיים של למעלה מרבבת יהודים. באמצעות עיבוד שיטתי של מקורות אלו מתקבלת התמונה הכללית הרחבה (המאקרו־היסטורית) ונחשף הממד האינדיבידואלי (המיקרו־ היסטורי) דרך ניתוח שלושה מקרים פרדיגמטיים המייצגים את החוגים השונים שנטלו חלק בתהליך ההגירה: חלוצים, המעמד הבינוני הלא מבוסס ואקדמאים.
Translated title of the contributionBetween the individual and historical: The motivations of Jewish emigration from Argentina to Israel in the 50s
Original languageHebrew
Title of host publicationועוד יש לי מה לומר
Subtitle of host publicationתיאוריה ופרקטיקה בתיעוד בעל פה
Editorsשרון ליבנה, קנגיסר כהן שרון
Place of Publicationירושלים
Publisherכרמל
Pages189-219
ISBN (Print)9789657791448
StatePublished - 2021

Cite this