בין האיכרים לפועלים: האישה בראשית ההתיישבות בארץ-ישראל (1882-1914)

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

מאמר זה שם לו למטרה לבחון את דמותן של הנשים בראשית ההתיישבות מנקודת המבט של מקומן ותפקידן בהוויה היישובית המעשית, בחיי היום יום, בבניין ההתיישבות לצורותיה ובעמידה אל מול קשיי הקיום העצמי וקיום המשפחה בתקופות החלוציות, שנתחמו כאן בין השנים 1882-1914. בניגוד מסוים לנטייה הקיימת במחקר להתמקד בדמויות הנשים המרכזיות והנודעות של התקופה. המאמר מבקש להציג דווקא את אותן נשים שלא נודע שמן, אותן שעשויות לשקף שכבה רחבה של נשים אחרות, שהן הן אשר עיצבו למעשה את דמותה הריאלית של האישה בראשית ההתיישבות. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationאשנב לחייהן של נשים בחברות יהודיות (קובץ בעריכת יעל עצמון)
Place of Publicationירושלים
Publisherמרכז זלמן שזר לתולדות ישראל
Pages309-324
Number of pages16
ISBN (Print)9652271012
StatePublished - 1995

IHP Publications

  • ihp
  • Aliyah, 2nd (1904-1914)
  • Blue collar workers
  • Eretz Israel -- History -- 1799-1917
  • Moshavim
  • Village communities
  • Women
  • Women -- Eretz Israel -- History

Cite this