בין ביצועיות, דוברות ומחברות: בעקבות פתיחות "יתברך" מן הגניזה הקהירית

Translated title of the contribution: Performativity, Mediacy, and Authorship in "Yitbarach" Homilies from the Cairo Genizah

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

כפי שנראה להלן, המאפיין הבולט ביותר של פתיחות יתברך בגניזה הקהירית, העומדות בליבו של מאמר זה, הוא הפתיחה בהצהרה כללית בשבח האל, בסגנון "יתברך/ישתבח/יתפאר שמו של הקדוש ברוך הוא וכו'". במקרים נדירים מובאת צורה מורחבת כגון "ראש דברינו ופתחון פינו חייבים אנו לשבח לשמו של וכו'". הלשון הרפלקטיבית המודעת והמורחבת הזאת היא מבע ביצועי מפורש: אירוע הביצוע מונכח בה בגלוי. ובכל זאת, אין היא ביצועית יותר מן הצורה השגורה יותר, "יתברך/ישתבח וכו'". אדרבה, דווקא הצורה השגורה משקפת מבע ביצועי ראשוני; אין היא צריכה להצהרה משום שהביצועיות מונחת בבסיסה. כלומר, היא מכילה את הביצוע במה שלא נאמר בה. על פי הבחנותיו של אוסטין נעמוד על חמקמקותו של המבע הביצועי. דווקא בשעה שהטקסט הביצועי מניח שהוא מבוצע אין כל צורך לומר בו במפורש כי בראש הדברים יש לשבח. הוא מבצע את הדבר עצמו, פותח בשבח, והכול יודעים (או אמורים לדעת) שפתיחה זו היא תחילתה הטקסית של דרשה, וכי בראש הדרשה יש לשאת דברי שבח. במאמר זה נצביע בעיקר על הביצועיות בצורתה החמקמקה. נראה כיצד אותן תצורות לשוניות שחסר בהן הניסוח המבטא את המבע הביצועי במפורש הן הגילויים המובהקים ביותר של מבע ביצועי ראשוני. תופעה זו אפשרית דווקא משום שהאירוע הביצועי (ההיסטורי או המדומיין) נוכח ברקע, כהנחת יסוד של הטקסט — והוא שמטעין את המילים במשמעות ומעצב את ההתרחשות החווייתית הנוספת
Translated title of the contributionPerformativity, Mediacy, and Authorship in "Yitbarach" Homilies from the Cairo Genizah
Original languageHebrew
Pages (from-to)123-153
Number of pages31
Journalמכאן
Volumeכ"ג
StatePublished - 2022

IHP Publications

  • ihp
  • Cairo Genizah
  • Oral reading
  • Performance
  • Sermons -- Jewish

Cite this