בין אידיאולוגיה לשונית לפרקטיקות של דיבור–מבט אתנוגרפי

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

ביסוד הביטוי "לדבר כמו ישראלי.ת" עומדת ההנחה של אופני שימוש מובחנים בשפה – דפוסים תקשורתיים או פרקטיקות דיבור– יש תפקיד חשוב בכינון וסימון של זהויות חברתיות וקהילות השתייכות. חוקר\ת השיח מבקש\ת לזהות מאפיינים צורניים של שימושי שפה אלה ולעגן אותם בקריאה פרשנית של ההקשר התרבותי וההקשרים המצביים או המוסדיים שבהם הם מופיעים. המאמרים בגיליון זה, שנכתבו מנקודת המבט של אנתרופולוגיה לשונית וחקר השיח, מדגימים גישות שונות לניתוח אסטרטגיות לשוניות ופרא-לשוניות בשדות שיח שבהם ישראלים\ות מדברים\ות. כולם מאירים את הממשק בין ההיבטים הצורניים של אמצעי הביטוי ובין המשמעויות האינטראקציוניות והתרבותיות של השימוש בהם בזירות תקשורת שונות של החברה הישראלית. נשאלת השאלה באיזה מובן הם\ן מדברים\ות "כמו ישראלים\ות", טענה שמקופלת בכותרת שניתנה לגיליון כולו. אני מבקשת לבחון טענה זו בזיקה לשני מושגים עיקריים: אידיאולוגיה לשונית ופרקטיקות של דיבור. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)181-190
Number of pages10
Journalעיונים בשפה וחברה
Volume15
StatePublished - 2022

IHP Publications

  • ihp
  • Ethnology
  • Hebrew language -- Spoken Hebrew
  • Ideology
  • Israelis
  • Language and culture
  • National characteristics, Israeli
  • Sociolinguistics
  • Speech

Cite this