ביורוקרטים ברמת הרחוב, א-סימטריה במידע ואי-שוויון: מקרה הבוחן של שומת מס ההכנסה בישראל

ניסים כהן, שגיא גרשגורן

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

"ביורוקרטים ברמת הרחוב" הם עובדי שטח של המנהל הציבורי, והם בעלי רמה גבוהה של שיקול דעת ושל מרחב החלטה בתפקידם. עובדים אלו נחשבים אנשי "קו החזית" של המנהל הציבורי. הם נמצאים בחזית האתגרים של הניהול הציבורי החדש ונתקלים באין-ספור לחצים ואילוצים הנובעים מאופי תפקידם. הספרות דנה לעומק בתרומתם המצטברת של הביורוקרטים ברמת הרחוב לרווחה החברתית ואף חלוקה בעניין זה, אולם מקום רב נשאר לדיון על השפעתם, הלכה למעשה, של התנאים המבניים הנגזרים ממערכת התמריצים האישיים של ביורוקרטים אלו. במאמר זה נצביע על השילוב הבעייתי בין מערכת תמריצים, המדרבנת ביורוקרטים ברמת הרחוב לפעול מול האזרח בדרך "עוינת", לבין חוסר הוודאות של האזרח והא-סימטריה במידע העובדת לטובתו של הביורוקרט. נצביע בייחוד על הבעייתיות בתוצאת ההליך של שומת המס לאזרח נישום המציג את עמדתו לביורוקרט מומחה, פקיד המס, הנוקט מולו אסטרטגיות של "הסתרה" ו"הפחדה". הליך השומה ישמש במאמרנו כמקרה בוחן לבעייתיות זו. טענתנו היא כי חוסר הוודאות של האזרח - הנישום - באשר לתוצאות של הליך השומה, בהנחה שרוב הנישומים הם שונאי סיכון, מגדיל את עוצמתו של פקיד המס - הביורוקרט. עם הטיית הכוח לכיוונם של ביורוקרטים אלו מוטות גם תוצאות המדיניות לכיוון האינטרסים שלהם. התוצאה היא אי צדק חברתי, המתבטא בהגדלת הפערים הכלכליים בין נישומים מבוססים מבחינה כלכלית לבין נישומים חלשים יותר. הסוגיה נבחנת בעזרת ניתוח כלכלי תיאורטי של הליך הדיון בשומה. ממצאי הניתוח התיאורטי מאוששים בניתוח טקסט של מקורות ראשוניים ומשניים ובראיונות עם פקידי שומה ועם מייצגי נישומים בישראל. בד בבד עם ניתוח אנו מציעים כמה הצעות לשיפור במדיניות הציבורית בנושא. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)355-380
Number of pages26
Journalמגמות: רבעון למדעי ההתנהגות
Volume50
Issue number2
StatePublished - 2016

IHP Publications

  • ihp
  • Bureaucracy
  • Equality
  • Income tax
  • Public policy
  • Tax assessment

Cite this