ביוגרפיות אלטרנטיביות וההשגחה על מבט הצופה בקולנוע הישראלי

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר דן במושגים "ביוגרפיות אלטרנטיביות" ו"המבט הביוגרפי" הנלווה לביוגרפיות אלה לשם קידום הבנת האופן שבו הקולנוע משמש כאתר חשוב לכינון ולתחזוק זהויות בקרב פרטים-צופים בחיי היום-יום. מושגים אלה מוצעים בעקבות ניתוח טקסטואלי של עבודות הזהות של גיבורי סרט הקולנוע הישראלי "שחור". עבודת זהות זו מתארת כיצד ההבניה של העצמי הנדונה כאן דורשת התייחסות פנומנולוגית קבועה לביוגרפיה אשר הייתה עשויה לאפיין את הסובייקט בסיכוי סביר מאוד. הדיון המסכם מציע לחבר בין מבנה עבודת הזהות של הדמויות ("ביוגרפיות אלטרנטיביות") בסרט לבין המבט המוצע לצופים ("המבט הביוגרפי"), כדי להבין את האיכויות הטמונות בקולנוע כאתר של בקרה לתחזוק סדרי חיי היום-יום בעידן בן זמננו (מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Pages (from-to)381-402
Number of pages22
Journalסוציולוגיה ישראלית: כתב-עת לחקר החברה הישראלית
Volume10
Issue number2
StatePublished - 2009

IHP Publications

  • ihp
  • Biography

Cite this