בחינת השפעות סביבתיות וכלכליות של השימוש בטוחני אשפה ביתיים בישראל

מיתר שורק-המר, אופירה אילון, נח גליל

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

החומר האורגני, המהווה כמחצית מכמות הפסולת העירונית המוצקה, מהווה מטרד סביבתי בכל שלב ושלב של הטיפול בפסולת - שלב האצירה, האיסוף והסילוק. מכאן, שלהפחתת שיעור החומר האורגני בפסולת חשיבות סביבתית ותברואית מרובה. אחת הדרכים להפחית כמות זו היא באמצעות השימוש בטוחני אשפה אשר, למעשה, מעבירים את החומר יחד עם השפכים הסניטאריים לטיפול במתקני הטיפול בשפכים. מחקר זה עוסק בחיזוי ההשפעות הסביבתיות והכלכליות של השימוש בטוחני אשפה ביתיים הן על הטיפול בשפכים (כמויות ואיכויות) והן על הטיפול בפסולת עירונית מוצקה. בעזרת תוכנת IWM2 נבדקה השפעת השימוש בטוחני האשפה על הנושאים הבאים: כמות והרכב הפסולת המוצקה שנותרת לפנוי, החיסכון הכלכלי כתוצאה מצמצום במספר משאיות איסוף האשפה, רטיבות הפסולת, הערך הקלורי של הפסולת, כמות החומר האורגני שמגיע למטמנות וההשפעות הסביבתיות הנלוות לכך. התקבל כי הרחקת חומר אורגני, מפחיתה את הסבבים של רכבי האיסוף ועם הפחתה זו, תחול ירידה בעלויות הישרות ובפליטות מזהמי האוויר. גם באתר ההטמנה - ככל ששיעורי ההפחתה בכמות החומר האורגני הרקבובי שמגיע לאתרי הסילוק עולים, ישנה ירידה בכמות התשטיפים שנוצרים, שיפור באיכותם והפחתה ביצירת הביוגז באתר. לגבי איכות השפכים העירוניים, המסקנות הן כי ניתן לשמור על איכות קולחים דומה לאיכות הקיימת וזאת בתפוצת טוחני אשפה שתביא להרחקה מקסימלית של 60% מהחומר האורגני. בהשוואת העלויות הישירות והסביבתיות של שתי במערכות נמצא כי עלויות הטיפול בשפכים עולות עם הגדלת אחוזי החדרת הטוחנים והשימוש בהם, לעומת זאת עלויות הטיפול בפסולת מוצקה יורדת. הירידה בעלויות הטיפול בפסולת משמעותית באופן בולט מהעליה בעלויות הטיפול בשפכים, על כן, סך כל העלויות יורדות ככל שאחוזי הרחקת החומר האורגני עולים. מסקנות מחקר זה ממליצות לאפשר שימוש בטוחני אשפה ביתיים לבתי אב בארץ, עד ל-60% הרחקה של חומר אורגני, הן מבחינה סביבתית והן מבחינה כלכלית (מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Pages (from-to)53-65
Number of pages13
Journalעיונים בניהול משאבי טבע וסביבה
Volume5
StatePublished - 2006

IHP Publications

 • ihp
 • Air -- Pollution
 • Cost
 • Cost effectiveness
 • Ecology
 • Environmental economics
 • Environmental quality
 • Organic compounds
 • Public health
 • Recycling (Waste, etc.)
 • Refuse and refuse disposal
 • Sewage disposal
 • Waste disposal
 • איכות הסביבה
 • איכות הסביבה -- היבטים כלכליים
 • איסוף אשפה ביתית
 • אקולוגיה
 • בריאות הציבור
 • זיהום אוויר
 • חומרים אורגניים
 • טוחני אשפה ביתיים
 • כדאיות כלכלית
 • מיחזור אשפה ביתית
 • מיחזור פסולת
 • עלויות
 • פסולת וסילוקה
 • שפכים וסילוקם

Cite this