בחינות סוציוליגוויסטיות בספרות הערבית-היהודית הנדפסת בתוניסיה : הצפון (תוניס וסוסה) לעומת הדרום (ג'רבה)

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המחבר מצביע על הבדלים סוציולינגוויסטיים בספרות הערבית-יהודית בין פרסומים שנדפסו בבתי הדפוס בצפון תוניסיה לבין פרסומים שנדפסו בדרומה. ספרות חילונית בצפון וספרות דתית בדרום, שימוש רב יותר ברכיב העברי בספרות שנדפסה בג'רבה לעומת זו שנדפסה בתוניס. דחיקת רגליה של העברית על ידי הערבית-היהודית בפרסומים שנדפסו בתוניס, כמו גם דחיקת רגליה של האות העברית מפרסומים שנדפסו בעיר זו. הערבית-היהודית של יהודי צפון תוניסיה קירבה אותם אל אירופה ותרבותה. בתחילה הדבר לידי ביטוי בהתרחקות מן המקורות העבריים והיהודיים. משהתגברו הרגשות הלאומיים הערבים-האסלאמיים בתוניסיה והחל המאבק המדיני בשלטון צרפת הקולוניאלי, ובייחוד לאחר שתוניסיה השיגה את עצמאותה בשנת 1955, החל התהליך של הגירת יהודי צפון תוניסיה אל צרפת. לעומתם, יהודי דרום תוניסיה, שהספרות הערבית-יהודית שלהם הייתה דתית במובהק ומעוגנת היטב בתרבות היהודית-העברית, לא המתינו לעצמאות תוניסיה וכבר לאחר הקמת מדינת ישראל החלו לעלות אליה ולהשתלב יפה בשיח העברי ובאורחות החיים בה.
Original languageHebrew
Pages (from-to)55-66
Number of pages12
Journalכרמלים: לחקר הלשון העברית ולשונות סמוכות
Volume10
StatePublished - 2014

IHP Publications

  • ihp
  • Arabic language -- Influence on Hebrew
  • Hebrew language
  • Jews -- Tunisia
  • Judeo-Arabic language
  • Judeo-Arabic literature
  • Language and languages -- Political aspects
  • Languages in contact
  • Sociolinguistics
  • Tunisia

Cite this