בחזית העורף: תל אביב והתגייסות היישוב במלחמת העצמאות

Research output: Book/ReportBookpeer-review

Abstract

הספר בוחן את השתתפותו של היישוב היהודי במאמץ המלחמתי ואת השפעותיה של המלחמה על החברה בעיר העברית הראשונה. ספר זה מתמקד בהיבטיה האזרחיים של המלחמה, ודן בסוגיות הנוגעות ליחס שבין מלחמה לחברה ובין חזית לעורף, ובהן: גיוס לשירות צבאי, גיוס הכלכלה, הבטחת תפקודם של השירותים האזרחיים, השתתפות הציבור במימון המאמץ המלחמתי, הפגיעה הצבאית באוכלוסיה האזרחית, השפעותיה של המלחמה על אורח החיים האזרחי, והתארגנותו של העורף האזרחי. הספר בוחן את האופן שבו פעלה ההנהגה הישראלית להבטיח את האיזון שבין דרישות המאמץ המלחמתי לבין צרכי האוכלוסיה האזרחית, ועוסק בין השאר בבעיות החברתיות שיצרה תופעת פליטי המלחמה היהודיים, ביחס הציבורי והממסדי לתופעת ההשתמטות, ובחשיבות שיוחסה מצד מנהיגות היישוב להשגת לכידות חברתית וסולידריות בתקופת המלחמה.
Original languageHebrew
Publisherיד יצחק בן-צבי
Number of pages249
StatePublished - 2009

Cite this