בהיעדר הסכמה והפללה: נקרופיליה כמקרה בוחן

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

הפרק דן בסוגיה ייחודית, המציגה דילמות קרימינו-משפטיות: באמצעות הצגת שלוש פרשיות פליליות המכילות מעשים נקרופיליים, הפרק דן באופן ביקורתי במדיניות אי ההפללה של נקרופיליה בישראל. באמצעות סקירה של פרשות מתוך הפסיקה הישראלית נבחנים היבטים קרימינו-משפטיים במדיניות אי ההפללה הנהוגה בישראל, מוצגת הבעייתיות העולה מגישה זו ומוצעת מדיניות משפטית חלופית (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationעבריינות מין בישראל (קובץ בעריכת מלי שחורי ביטון, יהודית אבולעפיה, ליזה צבי)
Place of Publicationירושלים
Publisherכרמל
Pages77-97
Number of pages21
ISBN (Print)9789657791981
StatePublished - 2021

IHP Publications

  • ihp
  • Criminal law
  • Necrophilia
  • Paraphilias
  • Sex offenders

Cite this