אתיקה של שיפוט עמיתים

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המחבר מציע במאמרו דיון מקורי בשאלת האתיקה המקצועית שצריכה להנחות שופטים של חיבורים אקדמיים ובמורכבות התהליך של שיפוט עמיתים. הטענה המרכזית במאמר היא כי עבודת השופטים צריכה להיות כפופה למערכת נורמטיבית המכוונת את התנהגותם. זו ניתנת להצדקה על ידי אחריותם ומשמעות תפקידם, על ידי הפגיעות הקשורה בתהליך השיפוט ועל ידי הטעויות, שהן חלק בלתי נפרד מהתהליך. כן נטען כי האתיקה של שיפוט עמיתים צריכה להיגזר מאתיקה מחקרית המבוססת על אתיקה דאונטולוגית. המחבר מציע שלושה ערכים מרכזיים לביסוס תפיסת האתיקה של שיפוט עמיתים: יושרה, ענווה ובין-אנושיות. פרק זה הוא נדבך חשוב בדיון האתי הנוגע לשחקנים המרכזיים בהליך הפרסום המדעי. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationאתיקה ופניקה בעולם המידענות, זכויות היוצרים והפרסום האקדמי (קובץ בעריכת ליאת יוספסברג בן-יהושע, דניאל שפרלינג, עמליה רן)
Place of Publicationתל אביב
Publisherמכון מופ"ת
Pages137-157
Number of pages21
ISBN (Print)9789655302011
StatePublished - 2021

IHP Publications

  • ihp
  • Professional ethics
  • Research
  • Science publishing

Cite this