אתיקה מבוססת מחקר: על ערכים, עובדות ושיטות מחקר בתחום האתיקה המקצועית

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

עד לשנים האחרונות התבססה הספרות בנושא אתיקה מקצועית כמעט רק על דיונים פילוסופיים או ניתוחים מושגיים של שאלות אתיות, תוך הסתמכות לעיתים על ניתוחים של מקרים בודדים. מסוף שנות השמונים, עם התגברות העניין באתיקה בקרב פסיכולוגים ואנשי רפואה אקדמיים, החל להופיע סוג חדש של עבודות: במקום לעסוק בדיונים פילוסופיים בלבד הודגש בהן השימוש במתודות מחקריות לזיהוי של בעיות אתיות, למיפוי הדרכים לפתרונן ולהערכת התוצאות של פתרונות אפשריים אלה. מטרת הפרק הנוכחי היא להציג ולנתח את התרומה האפשרית של מחקרים אמפיריים לסוגיות אתיות, תוך זיהוי השאלות העיקריות המעסיקות חוקרים בתחום וסקירה של שיטות המחקר שבהן הם משתמשים. בעקיפין מטרת הפרק היא גם לתרום לקירוב לבבות בין שני תחומים שלמרבה הצער לא תמיד שוררת ביניהם ידידות רבה, קרי לגרום לכך שתחום האתיקה המקצועית יהיה לחוקרים מטריטוריה רודפנית, פלספנית ומנותקת לסביבה שנעים לבקר בה ואף ראוי לחקור אותה. נוסף על כך המטרה היא לסייע לאנשים שעיקר עניינם בתחום האתיקה להבין שמחקר פסיכולוגי אינו רק פעילויות שיש לפקח עליה אלא גם בעל ברית חשוב שיכול לתרום להעשרת הדיון בסוגיות אתיות ולביסוסן. כאמור, עיקר הפרק יוקדש לסקירה של סוגי השאלות ושיטות המחקר המרכזיות בתחום ויהיו בו דוגמאות מייצגות. יוקדם לכך מבוא קצר שמטרתו לבחון עקרונית את עצם היכולת של מחקר אמפירי לתרום לשיקולים אתיים. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationסוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי (קובץ בעריכת גבי שפלר, יהודית אכמון וגבריאל וייל). ירושלים
Publisherמאגנס
Pages620-635
Number of pages16
StatePublished - 2003

IHP Publications

  • ihp
  • Professional ethics
  • Research -- Methodology
  • אתיקה מקצועית
  • מחקר פסיכולוגי
  • שיטות מחקר

Cite this