אתגר האל האכפתי: התיאולוגיה של אברהם יהושע השל בראי ביקורתו של אליעזר ברקוביץ

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

התיאולוגיה של אברהם יהושע השל מעמידה במרכזה אישיות אלוהית דינמית. תורת האלוהות שלו מבוססת על "האל האכפתי", המביע רגשות של חמלה והזדהות כלפי סבלו של האדם. דמות אל זו היא לפי השל גם הבסיס לאופן שבו ראוי למאמין לחקות את האל, בחינת "מה הוא רחום אף אתה היה רחום". נדב ברמן שיפמן מתאר במאמרו את השקפתו של השל על "תיאולוגיית הפתוס" ואת ביקורתו של אליעזר ברקוביץ על רעיון זה. ברמן שיפמן בוחן את האופן שבו השיבו חוקרי השל על ביקורת זו וטוען טענה שלא הובאה בחשבון, שלפיה הגותו של ברקוביץ עצמו אינה חפה מהכשלים התיאולוגיים שייחס להשל. במוקד הדיון עומדות שתי שאלות: מדוע טרח ברקוביץ בכל זאת לבקר את התיאולוגיה של השל, והאם אפשר להיענות לקושי התיאולוגי הבסיסי המשותף לשניהם.
Original languageHebrew
Pages (from-to)43-60
Number of pages18
Journalזהויות
Volume8
StatePublished - 2017
Externally publishedYes

IHP Publications

  • ihp
  • Anthropomorphism
  • Berkovits, Eliezer -- 1908-1992
  • God
  • Heschel, Abraham Joshua -- 1907-1972
  • Prophecy
  • Theology

Cite this