אפיון חסמים וגורמים המאפשרים ביצוע פעילות גופנית בקרב נשים ערביות מעל גיל 20 בצפון ישראל

רנא חמאדה-דראושה, ארנה בראון-אפל

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

רקע: פעילות גופנית (להלן: פ"ג) ואימוץ אורח חיים פעיל הם גורם מרכזי בשמירה על הבריאות בעידן המודרני. למרות חשיבותם, שיעורים נמוכים של פ"ג נמדדים בעולם ובישראל בקרב מבוגרים בכלל ובקרב נשים ערביות בפרט. כדי לבחון ולקדם עיסוק בפ"ג בקרב נשים ערביות בישראל, חשוב לזהות את החסמים ואת המניעים לעיסוק בפ"ג. מטרת המחקר: לאתר את הסיבות המרכזיות המשפיעות על עיסוק בפ"ג בקרב נשים ערביות בישראל. שיטת המחקר: מחקר איכותני המבוסס על ראיונות חצי־מובנים. במהלך המחקר נערכו 30 ראיונות בקרב נשים ערביות בטווח הגילאים 50-20 המתגוררות בצפון ישראל, בהתבסס על דגימה הטרוגנית. בשל מגפת הקורונה (19-COVID), הראיונות נערכו בשימוש בתוכנת ZOOM בהתאם לפרוטוקול ניתוח נתונים איכותני. ממצאי המחקר: מתוך הראיונות זוהו הנושאים הבאים כחסמים לפ"ג: חוסר זמן, מעמד חברתי, דרישות החיים המודרניים לצד תפיסותיה של החברה הערבית כחברה פטריארכלית מסורתית, פיקוח חברתי ומשפחתי, מעמד האישה הערבייה, רמת מחויבות ומודעות אישית ותפיסת האישה את מסוגלותה. הנושאים שזוהו כתורמים לביצוע פ"ג הם הנושאים הבאים: דאגה לבריאות ושמירה על הבריאות, הקפדה על ההופעה החיצונית, פריצת דרך והתמודדות עם נורמות תרבותיות מגבילות, מגוונות החברה הישראלית, מדיניות קהילתית, חוגים והנגשה סביבתית. החסמים והנושאים התורמים לפ"ג הוצגו על פי המודל הסוציו־אקולוגי. דיון ומסקנות: מניתוח ממצאי המחקר עולה, כי החסמים המגבילים את הנשים הערביות לעסוק בפ"ג נובעים במקור מהשפעתה של החברה הפטריארכלית המסורתית עליהן. מעמד האישה בחברה הערבית, חשיבות הקהילה, משפחה, חברים מקורבים והפיקוח החברתי — כל אלה נצפים כבעלי השפעה ניכרת, שמכתיבה את התנהגות האישה הערבייה. עידוד חברתי, מדיניות קהילתית וסביבה פיזית מאפשרת, לצד מרכיבי אישיות עצמאית וחזקה עשויים להביא לפריצת דרך ולשינוי התנהגותי, אשר יכול לכלול עיסוק בפ"ג ונקיטת אורח חיים בריא ופעיל. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)40-48
Number of pages9
Journalקידום בריאות בישראל
Volume9
StatePublished - 2021

IHP Publications

  • ihp
  • Exercise
  • Women -- Legal status, laws, etc
  • Women, Arab

Cite this